Varstvo okolja

Energijske nalepke


Obvezno navajanje porabe energije na gospodinjskih aparatih


Obvezno navajanje porabe energije na hladilnikih, zamrzovalnikih, pralnih strojih, pomivalnih strojih, sušilnikih perila, svetilkah, klimatskih napravah in električnih pečicah na mestih njihove prodaje, je v veljavi že 18 let. Direktiva 2010/30/EU  je razširila to obveznost prve direktive 92/75/EEC na izdelke, ki imajo neposredni vpliv in porabljajo energijo med njihovo dejansko uporabo in na izdelke, ki imajo posredni vpliv, ki med uporabo sicer ne porabljajo energijo, ampak prispevajo k varčevanju energije med uporabo.

Medtem, ko direktiva2010/30/EU podaja le splošni okvir zahtev označevanja, posebni delegirani akti določajo vrste izdelkov, ki so podvržene označevanju, merilne standarde in postopke, ki jih je treba uporabljati pri pridobivanju podatkov na nalepki, podrobnosti tehnične dokumentacije, ki jo mora pripraviti in hraniti dobavitelj, kot tudi obliko in vsebino nalepke.

Novi delegirani akti za določene izdelke, ki veljajo neposredno v državah članicah:

  • Delegirana uredba 1059/2010 glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev,
  • Delegirana uredba 1060/2010 glede zahtev za energijsko označevanja gospodinjskih hladilnih aparatov,
  • Delegirana uredba 1061/2010 glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev,
  • Delegirana uredba 1062/2010 glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov,
  • Delegirana uredba 626/2011 v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav,
  • Delegirana uredba 392/2012 v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev,
  • Delegirana uredba 874/2012 v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami,
  • Delegirana uredba 665/2013 v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami,
  • Delegirana uredba 65/2014 v zvezi z označevanjem gospodinjskih pečic in kuhinjskih nap z energijskimi nalepkami,
  • Več

Razvrstitev v razred A-G nakazuje prihranek energije z vidika končnega uporabnika. Razvrstitvi se lahko dodajo še razredi A+, A++, in A+++, ki označujejo energijsko najučinkovitejše izdelke, če je to potrebno zaradi tehnološkega napredka. Nalepke so opremljene tudi z barvno skalo od temno zelene, ki označuje energijsko najbolj učinkovit proizvod do rdeče za energijsko najmanj učinkovit proizvod.

Merila še niso bila obnovljena za nekatere izdelke opredeljene v direktivah:
Direktiva 1996/60/ES v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno sušilnih strojev.

V skladu z direktivo 2010/30/ES je pričakovati, da bodo v prihodnosti določena tudi merila za označevanje gradbenih proizvodov, kot so okna, izolacijski material in strešniki itd z energijskimi nalepkami.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.