Zapri

Arhiv: Reforma sistema za trgovanje z emisijami – EU ETS

Pri tem se niso opredelili glede količine, kot to predlagata Komisija (12 % skupnega števila pravic v obtoku) in Parlament (24 %). Ministri podpirajo predlog o 2 % povečanju količine brezplačnih pravic na račun zmanjšane količine kuponov na avkcijah, niso pa se opredelili glede linearnega faktorja zmanjševana emisij (predlog: Komisija – 2,2 %, Parlament – 2,4%). Podpirajo delna nadomestila s strani držav članic za kritje indirektnih stroškov iz naslova izvajanja EU ETS. Devet držav je glasovalo proti navedenemu predlogu (Italija, Poljska, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Ciper, Latvija in Litva), med tem ko se Francija, Švedska, Nizozemska in Luksemburg zavzemajo za ambicioznejši pristop.

Svet EU – sporočilo za javnost

Sklep (EU) 2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga

Več...   

Fotogalerija