Zapri

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Revizija zakonodaje EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju glede na nevarnosti kemikalij;
Rok za mnenja na kažipot je 1. junij 2021.

 Zakonodaja o kemikalijah – revizija uredbe REACH za pomoč pri doseganju okolja brez strupov;
Rok za mnenja na kažipot je 1. junij 2021.

 Uredba o kemikalijah (REACH) – posodobljeni seznam omejenih snovi;
Rok za mnenja na osnutek akta je 2. junij 2021.

 Trajnostno financiranje - obveznost objave nefinančnih informacij za nekatera podjetja;
Rok za mnenja na osnutek akta je 2. junij 2021.

Osnutek izvedbenega sklepa "Calculation, verification and reporting of data on the separate collection of SUP beverage bottles"
Rok za mnenja je 17. junij 2021.

 Nefinančno poročanje velikih podjetij (posodobljena pravila);
Rok za mnenja je 15. julij 2021.

 Plinska omrežja – revizija pravil EU o dostopu do trga – rok za mnenja je 18. junij 2021.

 Nanomateriali (definicija) - javno posvetovanje poteka do 30. junija 2021

 Onesnaževanje voda – predpisi EU o čiščenju komunalnih odpadnih voda (posodobitev);
Rok za mnenja je 21 Julij 2021.

 Strategija EU za trajnostni tekstil – javno posvetovanje poteka do 4. avgusta 2021

Fotogalerija