Zapri

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci

 

Komentar lahko oddate do 28. 10. 2021.

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

 

Komentar lahko oddate do 30. 10. 2021.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

 

Komentar lahko oddate do 18. 11. 2021.

Fotogalerija