Zapri

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MZ

Predlog operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022-2026

 

Komentar lahko oddate do 28. 04. 2022.

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

Komentar lahko oddate do 03. 05. 2022.

Uredba o smernicah nosilcev urejanja prostora

 

Komentar lahko oddate do 6. 05. 2022.

Uredba o razrešitvi nasprotja javnih interesov

 

Komentar lahko oddate do 6. 05. 2022.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

 

Komentar lahko oddate do 6. 05. 2022.

Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja

 

Komentar lahko oddate do 17. 05. 2022.

Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov

 

Komentar lahko oddate do 20. 05. 2022.

Fotogalerija