Zapri

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Nove objave na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“ – nabor po izboru urednika: 

 

Področje

Rok za mnenja

Vrsta akta

Zunanji napajalniki – zahteve za okoljsko primerno zasnovo in informacije (pregled)

Energija

04/05/2022

Objavljeno za povratne informacije

Novi evropski program za inovacije

Izobraževanje in usposabljanje
Regionalna politika
Raziskave in inovacije

10/05/2022

Objavljeno za povratne informacije

Gozdovi EU – novi okvir EU za spremljanje gozdov in strateške načrte

Okolje

06/05/2022

Predlog uredbe

Pobuda za trajnostne proizvode

Okolje

29/05/2022

Predlog uredbe

Gradbeni proizvodi – pregled pravil EU

Podjetništvo in industrija
Enotni trg

29/05/2022

Predlog uredbe

Trajnostno financiranje – ocene glede na okoljska in socialna merila ter merila v zvezi z upravljanjem ter bonitetne ocene v zvezi s tveganjem glede vzdržnosti

Bančne in finančne storitve

06/06/2022

Predlog uredbe

Industrijsko onesnaževanje - Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (posodobljena pravila)

Okolje

17/06/2022

Predlog uredbe

Fluorirani toplogredni plini – pregled pravil EU (2015–2020)

Podnebni ukrepi

17/06/2022

Predlog uredbe

Varstvo ozonskega plašča – pregled pravil EU

Podnebni ukrepi

17/06/2022

Predlog uredbe

Fotogalerija