Zapri

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Nove objave na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“ – nabor po izboru urednika:

 

Področje

Rok za mnenja

Vrsta akta

Državna pomoč – izvzetja za majhne zneske pomoči (pomoč de minimis) (posodobitev)

Konkurenca

25/07/2022

Uredba

Projekti na področju energije iz obnovljivih virov – postopki izdajanja dovoljenj in pogodbe o nakupu električne energije

Energija

27/07/2022

Predlog direktive

Ravnanje z odpadki – poročilo za zgodnje opozarjanje

Okolje

01/08/2022

Objavljeno za povratne informacije

Statistika industrijske proizvodnje EU (Prodcom) – klasifikacija izdelkov

Statistični podatki

08/08/2022

Osnutek izvedbene uredbe

Okoljsko-ekonomski računi - novi moduli

Statistični podatki

08/09/2022

Predlog uredbe

Energetska unija – nove zahteve glede poročanja o nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih

 

Energija

09/08/2022

Objavljeno za povratne informacije

Označevanje energijske učinkovitosti – manjše spremembe za klimatske naprave, prikazovalnike, naprave za razsvetljavo in hladilne aparate

Energija

09/08/2022

Objavljeno za povratne informacije

Odpadki s tekočim živim srebrom – začasno skladiščenje do obdelave za dokončno odstranitev

Okolje

16/08/2022

Delegirana uredba

Kemijska varnost – boljši dostop do podatkov o kemikalijah za oceno varnosti

Okolje

16/08/2022

Predlog uredbe

Skupinska izjema za motorna vozila – pregled dodatnih smernic

REFIT

30/09/2022

Sporočilo

Fotogalerija