Varstvo okolja
Strokovna delavnica: Eko-inovativnost in preprečevanje odpadkov Vas zanima kaj v resnici so ekoinovacije? Kako izboljšati ravnanje z okoljem in zmanjšati nastajanje odpadkov? Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovni delavnici 19. decembra ob 9.30.
*
*
*
*


*
*
Verifikacija: