Zapri

Energy Star


Prostovoljno označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme


ENERGY STAR je prostovoljni program za označevanje energetske učinkovitosti, ki ga vodi agencija ZDA za zaščito okolja (US Environment Protection Agency, v nadaljnjem besedilu: EPA).  Program se na podlagi sporazumov, podobnih sklenjenemu z EU, izvaja v številnih drugih državah, vključno z Japonsko, Kanado in Avstralijo.

Program v EU poteka na osnovi sporazuma, ki ga je EU podpisala z ZDA decembra 2000 o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme. Veljavnost sporazuma je bila leta 2006 podaljšana za drugo petletno obdobje in bo prenehal veljati konec leta 2011.

Evropski Program Energy Star je program za označevanje energetske učinkovitosti osebnih računalnikov, prikazovalnikov, tiskalnikov, faksirnih in kopirnih strojev, bralnikov itd. Proizvajalci, uvozniki, izvozniki in distributerji lahko opravijo registracijo, na osnovi katere dobijo pravico označevanjaproizvodov, ki ustrezajo ali presegajo merila energetske učinkovitosti.

EPA in Evropska komisija ob pomoči držav članic (Odbor Evropske unije za program Energy Star) skupaj razvijata specifikacije izdelkov. Specifikacije imajo enako raven zahtevnosti v EU in ZDA in načeloma začnejo veljati istočasno v obeh. Za izdelke, ki jih registrira en „upravni organ“ (EPA ali Evropska komisija), se šteje, da ustrezajo specifikacijam programa ENERGY STAR na ozemlju druge podpisnice Sporazuma.

Specifikacije izdelkov se redno revidirajo s ciljem, da se vzpostavi politični okvir, ki spodbuja stalno izboljševanje učinkovitosti pisarniške opreme. Od leta 2000 so bile specifikacije revidirane že trikrat, da bi lahko sledile tehnološkemu napredku in spodbujale večjo učinkovitost. Prve specifikacije za strežnike naj bi začele veljati v prvem četrtletju leta 2011. EPA in Komisija obenem sodelujeta pri razvoju meril za tri dodatne skupine izdelkov (izdelkov za shranjevanje v podatkovnih centrih, izdelkov za neprekinjeno napajanje z električno energijo in malo omrežno opremo).

Agencija EPA od februarja 2011 zahteva, da vse izdelke, ki v okviru Energy Star želijo pridobiti certifikacijo v ZDA, preizkusijo neodvisni certificirani laboratoriji, ter da se tudi po potrditvi podvrženi sistematičnemu preverjanju. Sprememba je nastala zaradi izsledkov raziskave, ki jo je izvedel ameriški zvezni računski urad (General Accounting Office), ki je pokazala, da zaradi nezadostnega nadzora obstaja možnost goljufij, čeprav ni bila odkrita nobena dejanska goljufija.

Ker se bo konec 2011 iztekel obstoječi petletni sporazum med EU in ZDA, se v EU tehta med možnostmi uvedbepostopka neodvisnega certificiranja kot v ZDA, ohranitve postopka samocertificiranja ali razširitve obsega direktive o obveznem energetskem označevanju na pisarniško opremo.

Program ENERGY STAR je del širšega paketa političnih ukrepov, usmerjenih na energetsko učinkovitost izdelkov. V ta paket sodita tudi prej navedeni Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov in Direktiva 2010/30/EUo energetskem označevanju. Medtem ko skuša Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov izboljšati učinkovitost trga z določanjem minimalnih zahtev energetske učinkovitosti, pa Direktiva o energetskem označevanju in program ENERGY STAR spodbujata proizvajalce, da tekmujejo pri energetski učinkovitosti svojih izdelkov.

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov zato dopolnjuje oba instrumenta označevanja, pri čemer omogoča hitrejše in popolnejše preoblikovanje trga. Obenem lahko vpliva tudi na tiste segmente trga, kjer instrumenti označevanja niso učinkoviti. To na primer velja za igralne osebne računalnike, pri katerih potrošniki ob odločitvi za nakup ne pripisujejo velikega pomena energetski učinkovitosti. Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov zatorej ni alternativa programu ENERGY STAR, ga pa dopolnjuje, čeprav jo je pri tako hitro razvijajoči se opremi, kot so IKT, treba uporabljati previdno.

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.