Varstvo okolja

Novice


6. seja Strateškega sveta GZS za okolje: pripravljenost na dialog in konstruktivno sodelovanje z resornim ministrstvom

Ključno sporočilo 6. seje Strateškega sveta GZS za okolje je pripravljenost na konstruktivno sodelovanje in iskanje konkretnih rešitev na aktualna okoljevarstvena vprašanja, ki so na današnji seji izrazili tako predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) kot Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je danes potekala šesta seja Strateškega sveta GZS za okolje. Na sejo so bili poleg članov sveta povabljeni tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP), v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje mag. Tanja Bolte, generalni direktor Direktorata za vode in investicije Bojan Dejak in namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje mag. Katja Buda.

Pogovori so potekali v luči nedavnega dogovora vodstva GZS in Ministrstva za okolje in prostor o konstruktivnem dialogu, ki je edino zagotovilo za reševanje številnih izzivov s področja okoljske zakonodaje in zelenega prehoda. Odprte so bile številne trenutno najbolj pereče teme, od nadomestila posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov preko problematike Zakona o vodah in novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) do Uredb o obratovalnih monitoringih odpadnih voda ter odpadkov.

Pri vseh temah so sogovorniki predlagali konstruktivne pristope k rešitvam, predvsem pa so se dogovorili o rednem sodelovanju, oblikovanju delovnih skupin ter vključevanju ključnih deležnikov gospodarstva preko GZS kot krovne organizacije in predstavnice gospodarstva že v fazah priprave sprememb zakonodaje in ne šele v času javnih razgrnitev.

Dogovorili so se tudi, da bodo na naslednjo sejo strateškega sveta povabili tudi predstavniki (ARSO in IRSOP), s katerimi bi se bilo potrebno bolj podrobno pogovoriti o nekaterih vprašanjih, ki so se odprla tudi na današnji seji.

Za lažje razumevanje tistih zavezancev, ki morajo do novembra 2022 oddati vloge za spremembo okoljevarstvenih dovoljenj, bo GZS skupaj z MOP predvidoma konec avgusta pripravila posebno tematsko delavnico.

Tako predstavniki GZS kot MOP-a so na srečanju izrazili veliko pripravljenost na sodelovanje, konstruktiven dialog in iskanje konkretnih rešitev, zato z optimizmom pričakujejo zelo delovno in plodno jesen in zimo.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.