Zapri

LIFE+


Razpis EU


LIFE+ je finančni instrument, s katerim Evropska unija spodbuja izvajanje okoljskih projektov, ki prispevajo k razvoju in predstavitvi inovativnih pristopov politik, tehnologij, metod in instrumentov, ki so usmerjeni predvsem v javni sektor. Cilj projektov je zagotavljanje ohranjanja narave in trajnostni razvoj. S sofinanciranjem le-teh, vključno z inovativnimi in predstavitvenimi, LIFE+ dopolnjuje nabor podpor, ki jih obstoječi finančni instrumenti ne zajemajo. S tem LIFE+ prispeva k razvoju strateških pristopov za doseganje okoljskih ciljev ter posodabljanju in razvijanju okoljske politike in zakonodaje na ravni EU.

Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

  • narava in biotska raznovrstnost,
  • implementacija okoljske politike in izboljšanje vodenja,
  • okoljsko informiranje in komuniciranje.

Za okoljske projekte iz programa LIFE+ je bilo v obdobju 2007-2013 zagotovljenih približno 1,7 milijarde evrov. Decembra 2013 je bil potrjen nov finančni instrument za obdobje 2014-2020, za katerega je na voljo 3,4 milijarde evrov. Namenski program financiranja za okolje in podnebne ukrepe je vzpostavljen na osnovi sprejete Uredbe (EU) št. 1293/2013.

Spletna stran programa LIFE 
O programu LIFE na spletni strani MOP 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.