Varstvo okolja

Energetski pregledi


Energetski pregled je sistematičen postopek, s katerim se pridobi zadosten vpogled v obstoječi profil rabe energije v stavbi, skupini stavb, proizvodni ali trgovski operaciji ali napravi, zasebni ali javni storitvi, ki vključuje prepoznavo in ovrednotenje stroškovno učinkovitih možnosti za prihranke in poročanje o ugotovitvah (predlog direktive o energetski učinkovitosti).

Pojem energetski pregled se običajno opisuje širok nabor energetskih študij, ki lahko obsegajo ogled obrata med katerim se določi najbolj problematična področja do izčrpne analize posledic alternativnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, ki lahko zadovolji finančna merila izkušenih investitorjev. Obseg in izčrpnost energetskega pregleda je odvisna tudi o izbranega svetovalca. Priporočljivo je, da naročnik energetskega pregleda na podlagi svojih specifičnih zahtev že predhodno določi namen in obseg pregleda.

Predhodni, pripravljalni pregled: najenostavnejša oblika energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma objekta in vpogleda v podatke o rabi energije, kot so računi ali podatki obratovanja, krajših razgovorov z zaposlenimi; z namenom spoznavanja lokacije in določitve najbolj očitnih področij, ki povzročajo izgube ali neučinkovito ravnanje z energijo. Tak pregled lahko določi le največje težave. Na kratko se opišejo možnosti za odpravo teh težav, s hitro oceno stroškov, potencialnih prihrankov in časov v katerem se investicija povrne. Tak pregled služi za prepoznavanje morebitnih ukrepov, njihovo razvrstitev glede na prihranke in določitev pogojev podrobnejšega energetskega pregleda.

Splošni energetski pregled: pregled, kjer se zbirajo podrobnejše informacije o delovanju, na podlagi katerih se podrobneje določijo ukrepi, ki omogočajo energetske prihranke. Pregledani podatki o rabi energije zajemajo obdobje 12-36 mesecev. Lahko se izvajajo specifične meritve na posameznih sistemih.Razgovori z zaposlenimi so podrobnejši zato, da se lahko ugotovijo morebitna odstopanja pri vsakodnevni ali letni porabi. S pregledom se določijo možnosti za prihranke, ki temeljijo na obratovalnih pogojih, pripravi se podrobna finančna analiza glede na lokacijo in investicijska merila naročnika tako, da slednjidobi dovolj informacij, na podlagi katerih se lahko odloči za izvedbo ukrepa.

Študijo izvedljivosti: izčrpen pregled s podrobno analizo podjetja oziroma objekta. Obsega natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije glede na dejanske obratovalne pogoje lokacije. Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši proučitvi izvedljivosti večjih projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije.Napovedani prihranki in časi v katerem se investicija povrne so določeni in preverjeni tako natančno, da omogočajo veliko stopnjo zaupanja. Investitorji nemalokrat zahtevajo zagotovila o prihrankih.

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo je na voljo veliko koristnih informacij, ki vam nudijo vpogled v potek energetskega pregleda in vam olajšajo pripravo na njegovo izvedbo, z napotki za izbiro pravega izvajalca.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.