Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS


PRAVILNIK o izdaji energetskega dovoljenja

PRAVILNIK o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

UREDBA o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja

AKT o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

 

Fotogalerija