Varstvo okolja

Dogodki – napovedujemo

Vrh slovenskega gospodarstva prestavljen na 23. marec https://vrhgospodarstva.gzs.si/ Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Vabilo na usposabljanje - Orodja energetskega managementa

Vabljeni na 4 dnevno usposabljanje iz področja obvladovanja in racionalne rabe energije, ki bo potekalo 10., 11., 17. in 18. marca 2022 v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani. Izkoristite 15 % popust za prijave in plačila do 12. februarja 2022.

Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov novih razvojnih spodbud

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijonov evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo.

Javni poziv za vstop v podporno shemo - december 2021

Agencija objavlja deseti javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 15. februarja 2022.

Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

Eko sklad - javni poziv 91FS-sNESPO21 Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da nas seznanite s predlogi in pripombami, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo.

Atlas podnebnih projekcij za Slovenijo do leta 2100

Podnebni scenariji imajo pomembno vlogo pri pripravi ocene tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe in pri načrtih za prilagajanje. Za pomoč pri prilagajanju smo na Agenciji za okolje pripravili Atlas podnebnih projekcij za Slovenijo do leta 2100.