Varstvo okolja

Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Eko sklad nudi pravnim osebam nove subvencije za e-vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa: – nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; – predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e. Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2 , onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Vprašanja glede razpisov pošljite na e-naslov: razpisi@gzs.si. Nanje bodo odgovarjali svetovalci GZS oz. člani delovne skupine Viri financiranja.

Sprememba datuma oddaje prijavnih vlog na javni razpis demo piloti (NOO)

Ekipa Virov financiranja obvešča, da je bila v petek, 10. junija, v Uradnem listu objavljena sprememba Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR Demo piloti NOO). Podaljšan je skrajni rok za oddajo prijavnih vlog in sicer do 16. 9.2022 do 13.00 ure (CET). Spoštovani člani, če imate kakršnokoli vprašanje glede javnega razpisa, se lahko obrnete na delovno skupino Viri financiranja preko e-pošte: razpisi@gzs.si.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, MGRT IN MKGP

Vabimo vas, da nas seznanite s predlogi in pripombami, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo.

Slovenija začrtala sodelovanje z Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je v imenu Vlade Republike Slovenije podpisal Načrt sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO). Po letu 2011 je Slovenija začela vzpostavljati poseben model, po katerem v projekte vključuje tudi slovenska podjetja, torej slovensko znanje. Sredstva, ki smo jih od takrat prispevali, to je 3,2 milijona evrov, tako vlagamo v mednarodne razvojne projekte, v katerih tudi sami sodelujemo. V tem času je bilo izvedenih več kot 20 projektov na področju trajnosti, vzdržnega gospodarskega razvoja, inovacijskih tehnologij, okoljevarstva, turizma, bio-farmacije in drugih naprednih industrij.

Evropska politika na področju biogospodarstva: pregled stanja in prihodnji razvoj

Evropska politika na področju biogospodarstva: pregled stanja in prihodnji razvoj

Strategija za biogospodarstvo ima zaradi svoje sistemske perspektive pomembno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti ter okoljske, gospodarske in socialne trajnostnosti.