Varstvo okolja

Dogodki – napovedujemo

Dogodki – napovedujemo

12. 10.: DAN INOVATIVNOSTI 2021 Dogodek bo potekal pod sloganom “Nove inovacije, nova realnost.” Izpostavljeno bo inoviranje v startupih, malih in srednje velikih ter velikih podjetjih širom po svetu, v katerih pomembno vlogo igrajo naši rojaki. Na slovesni podelitvi bodo že 19-ič podeljena najvišja nacionalna priznanja za inovacije. Vljudno vabljeni.

Prvi razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v obdobju 2021-2027

Evropska komisija - Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za prometni sektor. Na razpisu je na voljo 7 milijard evrov, in sicer za vzpostavitev Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Večji del sredstev bo namenjen projektom, ki bodo zagotovili učinkovitejše in z vidika okoljskih izzivov bolj vzdržno prometno omrežje. Program zasleduje tudi cilje iz Evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) za znižanje prometnih emisij za 90 % do leta 2050. Dodatne informacije lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo, na Oddelku za evropska sredstva (tel. 01/478 82 77 ali pišite na mzi.fs@gov.si in natasa.stor-zagoricnik@gov.si). Virtualni informativni dan o razpisu »2021 CEF Transport« bo potekal 27. septembra. https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en

Natečaj ClimaHost za varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah

Natečaj ClimaHost prepoznava ukrepe, ki jih izvajajo nastanitvene storitve v alpski regiji in nagrajuje najbolj inovativne in celostne pristope. Energetska učinkovitost in drugi zaščitni ukrepi v sektorju alpskih turističnih nastanitev so ključni za zmanjševanje neželenega učinka hotelirstva v Alpah. Prijave so odprte do 31. decembra 2021.

RAZPIS: Next generation of renewable energy technologies

Evropska komisija, v okviru programa Horizon Europe, je objavila razpis v okviru katerega se bodo prijavitelji osredotočili na razpoložljive prelomne tehnologije obnovljivih virov energije, ki bodo omogočile hitrejši prehod v gospodarstvo z ničelnimi izpusti toplogrednih plinov do leta 2050. Rok za oddajo vlog je 23. februar 2022.

Javna razpisa Eko sklada

(Ob-2711/21) Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve (Ob-2710/21) Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Upravičenci morajo vloge oddati do 31. 12. 2021.

Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Namen razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu: – Pozitivni učinek na konkurenčnost, – Spodbujanje zaposlitvenih možnosti, – Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, – Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije. Projekt mora biti izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo. Med drugim je upravičen strošek tudi gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov. Oddaja vlog od 4. 10. 2021 do 13. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev.

REACT-EU – Javni poziv za »Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)«

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html). Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 3 zaposlenimi, ob pogoju, da LCA analizo nima izdelano pred objavo tega javnega poziva. Namen in cilj javnega poziva je omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, in MZ

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na antonija.cerar@gzs.si .