Varstvo okolja

Arhiv: Pošiljke odpadkov – pobuda za pospešitev postopkov za iznos odpadkov

Pobuda temelji na ugotovitvah, da:

  • so postopki prijav in soglasij zelo dolgi, trajajo več mesecev (4 – 6, pa tudi do 10 mesecev v primerjavi s tujino, kjer potekajo 1,5 do 3 mesece), kar povzroča izjemne težave v praksi – več mesečno skladiščenje odpadkov namesto sprotnega iznosa odpadkov v postopke predelave ali odstranjevanja. V določenih primerih se morajo za potrebe skladiščenja nastalih odpadkov že iskati začasne rešitve, zaradi česar nastajajo dodatni stroški, povečuje pa se tudi tveganje za morebitno onesnaženje,

  • so zahteve, predvsem z vidika finančnih garancij, stroškovno zelo obremenjujoče,
  • podatki oziroma dokumentacija, ki jo je treba predložiti, ni nedvoumno določena, kar ima za posledico stalne zahteve po dopolnitvah vlog in predložitvi dodatne dokumentacije in dokazil. Še zlasti problematične so zahteve v zvezi s kemičnimi analizami sestave odpadkov. 

Fotogalerija