Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda

ROK za oddajo pripomb do 24. 8. 2016

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

ROK za oddajo pripomb do 1. 9. 2016

Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

ROK za oddajo pripomb do 2. 9. 2016

Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 - 2021 v javni obravnavi

ROK za oddajo pripomb do 12. 9. 2016

Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

ROK za oddajo pripomb do 23. 9. 2016

Fotogalerija