Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode

ROK za oddajo pripomb do 28. 9. 2016

Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja

s katero se sprejemata Načrt upravljanja voda na VO Donave in Načrt upravljanja voda na VO Jadranskega morja (kartografske priloge 1. del in 2. del)

ROK za oddajo pripomb do 5. 10. 2016

Osnutek Programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 – 2021

ROK za oddajo pripomb do 5. 10. 2016

Fotogalerija