Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Sklep Komisije (EU) 2016/2003 z dne 14. novembra 2016 o spremembi Odločbe 2009/300/ES ter sklepov 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU in 2012/721/EU zaradi podaljšanja obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje nekaterim izdelkom (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 7218) (Besedilo velja za EGP )

Podaljšanje za izdelke:

  • televizijski sprejemniki
  • detergenti za pomivalne stroje
  • detergenti za perilo
  • detergenti za ročno pomivanje posode
  • univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore
  • detergenti za strojno pomivanje posode za uporabo v industriji in ustanovah
  • detergenti za perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1927 z dne 4. novembra 2016 o predlogah načrtov za spremljanje, poročil o emisijah in listin o skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (Besedilo velja za EGP) 

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1926 z dne 3. novembra 2016 o odobritvi fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 

Fotogalerija