Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Osnutka Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam 

ROK za oddajo predlogov in pripomb je do 21. 11. 2016. 

Osnutek Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 25. 11. 2016. 

Predlog ODREDBE o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 25. 11. 2016. 

Osnutek SKLEPA o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 25. 11. 2016. 

Predlog Odredbe o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2017 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 25. 11. 2016. 

Osnutek Sklepa o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2017 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 25. 11. 2016. 

Predlog Odredbe o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja za leto 2017 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 25. 11. 2016. 

Osnutek Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu 

ROK za oddajo pripomb je do 28. 11. 2016. 

Osnutek Pravilnika o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva 

ROK za oddajo pripomb je do 28. 11. 2016. 

Javna obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije 

ROK za oddajo predlogov in pripomb je do 21. 12. 2016. 

Javna razgrnitev o vodnih zemljiščih – prvi predlog določitve vodnih zemljišč za vse celinske vode v Sloveniji 

ROK za oddajo predlogov in pripomb je do 27. 12. 2016. 

Fotogalerija