Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS


PRAVILNIK o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

AKT o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil

AKT o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

ODLOK o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018

PROGRAM porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018

SKLEP o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017

SKLEP o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017

SKLEP o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017

SKLEP o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2017

SKLEP o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017

ODREDBA o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2017

ODREDBA o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2017

ODREDBA o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017

PRAVILNIK o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja


Fotogalerija