Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU


Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/89 z dne 17. januarja 2017 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za določitev kodeksov omrežij in smernic za leto 2017 (Besedilo velja za EGP. ) C/2017/007

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objava naslovov in referenčnih oznak usklajenih standardov pod vnosom 27 Priloge XVII uredbe REACH) Besedilo velja za EGP.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2334 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8191)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2332 z dne 9. decembra 2016 o sprejetju desete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8185)

Trošarina – Upravno sodelovanje – Seznam pristojnih organov iz člena 3(2) Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 (upravno sodelovanje na področju trošarin) (Ta seznam navaja organe, v katerih imenu se mora uporabljati Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004)

Državni prazniki v letu 2017 (2017/C 13/03)

 

Fotogalerija