Varstvo okolja

Arhiv: Prihodnost energetike?

Predlog stališča RS do predloga direktive o

·        skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo;
·        spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

 

Predlog stališča RS do predloga uredbe o

·        notranjem trgu za električno energijo;
·        pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi direktive,
         ki se nanaša na zanesljivost oskrbe in ne zadošča več potrebam EU.

Fotogalerija