Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Osnutek Sklepa o določitvi cene za storitev javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in določitvi cene storitev javne službe za prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 24. 3. 2017.

Osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 27. 3. 2017.

Predlog Pravilnika o zagotavljanju energije za vozila

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 10. 4. 2017.

 

KAKOVOST ZRAKA

Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka: 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 11. 4. 2017;

 

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 20. 4. 2017;


ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 21. 4. 2017;

Osnutek Načrta priprave Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO) do leta 2030

ROK za oddajo pripomb in predlogov je do 28. 4. 2017.

Fotogalerija