Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Uredba o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

 

Komentar lahko oddate do 25. 6. 2021.

Pravilnik o zahtevah za novogradnje in posege v obstoječe objekte zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

 

Komentar lahko oddate do 25. 6. 2021.

Resolucija o dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030

 

Komentar lahko oddate do 12. 7. 2021.

Fotogalerija