Varstvo okolja

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“ je bilo objavljenih ali posodobljenih več pobud - posvetovanja se zaključijo 12. julija 2021 oziroma kasneje.

· RoHS exemption for mercury in metal halide lamps · Električna oprema – živo srebro v kovinsko-halidnih sijalkah (izjema RoHS)

 · RoHS exemption for mercury in non-linear tri-band phosphor lamps · Električna oprema – živo srebro v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah (izjema RoHS)

 · RoHS exemption for mercury in fluroscent lamps for other general lighting and special purposes · Električna oprema – živo srebro v fluorescentnih sijalkah za druge namene splošne razsvetljave in posebne namene (izjema RoHS)

 · RoHS exemption for mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps · Električna oprema – živo srebro v fluorescenčnih sijalkah s hladno katodo in zunanjo elektrodo (izjema RoHS)

 · RoHS exemption for mercury in other low pressure discharge lamps · Električna oprema – živo srebro v drugih nizkotlačnih razelektritvenih sijalkah (izjema RoHS)

 · RoHS exemption for mercury in other high pressure sodium lamps for general lighting purposes · Električna oprema – živo srebro v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo (izjema RoHS)

 · RoHS exemption for the use of mercury in other discharge lamps for special purposes · Električna oprema – živo srebro v drugih razelektritvenih sijalkah za posebne namene (izjema RoHS)

 · Electrical equipment - mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for special purposes (RoHS exemption)

 · RoHS deleting exemptions for mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes

 · Nevarne snovi – izjema za živo srebro v sijalkah za splošno razsvetljavo z življenjsko dobo 20000 ur ali več

 · Electrical equipment – Revoking exemptions for mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for general purposes

Public consultation on the revised Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines (CEEAG)

Zasnova mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, ki bodo trajnostni – okoljsko primerna zasnova

Okoljska trajnostnost – izobraževanje in usposabljanje

Fotogalerija