Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, MGRT in MIZŠ

Nabor po izboru urednika:

Uredba o spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

 

Komentar lahko oddate do 26. 7. 2021.

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2021-2030 (RISS)

 

Komentar lahko oddate do 4. 8. 2021.

Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi

 

Komentar lahko oddate do 5. 8. 2021.

Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

 

Komentar lahko oddate do 13. 8. 2021.

Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

 

Komentar lahko oddate do 13. 8. 2021.

Zakon o energetski politiki

 

Komentar lahko oddate do 1. 9. 2021.

Zakon o oskrbi s toploto

 

Komentar lahko oddate do 1. 9. 2021.

 

Fotogalerija