Varstvo okolja

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“ je bilo objavljenih ali posodobljenih več pobud*:

 

Področje

 

Rok za mnenja:

Kemikalije – poenostavitev in digitalizacija zahtev za označevanje

- Okolje

- Enotni trg

Začetna ocena učinka

20. 9. 2021

Zeleni dogovor EU – revizija direktive o obdavčitvi energije

 

- Podnebni ukrepi
- Energija
- Obdavčitev

Predlog direktive

15. 10. 2021

Nacionalni cilji zmanjšanja emisij (uredba o porazdelitvi prizadevanj) – pregled na podlagi načrta za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030

- Podnebni ukrepi

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Podnebne spremembe – posodobitev sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS)

- Podnebni ukrepi

Predlog direktive

15. 10. 2021

Evropski zeleni dogovor (mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah)

- Podnebni ukrepi
- Carina
- Obdavčitev
- Trgovina

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Sistem EU za trgovanje z emisijami (splošni pregled) – krepitev mehanizma za stabilnost trga (rezerva za stabilnost trga)

- Podnebni ukrepi

Predlog sklepa/odločbe

15. 10. 2021

Pravila EU na področju obnovljivih virov energije – pregled

- Energija

Predlog direktive

15. 10. 2021

Ocena in pregled direktive EU o energijski učinkovitosti

- Energija

Predlog direktive

15. 10. 2021

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo – pregled pravil EU

- Podnebni ukrepi

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Sistem EU za trgovanje z emisijami – posodobljena pravila za letalstvo

- Podnebni ukrepi

Predlog direktive

15. 10. 2021

Sistem EU za trgovanje z emisijami – posodobljena pravila za letalstvo

- Podnebni ukrepi

Predlog sklepa/odločbe

15. 10. 2021

Trajnostna letalska goriva – ReFuelEU letalstvo

- Promet

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Emisije CO2 v ladijskem prometu – spodbujanje uporabe nizkoogljičnih goriv

- Promet

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Nizkoemisijska vozila – izboljšanje infrastrukture EU za oskrbo z gorivom/polnjenje

- Promet

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Emisije CO2 pri avtomobilih in kombiniranih vozilih – revizija standardov emisijskih vrednosti CO2

- Podnebni ukrepi

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Socialni sklad za podnebje – podpora prehodu EU na popolnoma zeleno gospodarstvo

- Podnebni ukrepi

Predlog uredbe

15. 10. 2021

Izrabljena vozila – revizija pravil EU

- Okolje

Javno posvetovanje

26. 10. 2021

Celostno upravljanje voda - revidirani seznami onesnaževal površinskih in podzemnih voda

- Okolje

Javno posvetovanje

1. 11. 2021

Revizija zakonodaje EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju glede na nevarnosti kemikalij

- Okolje

Javno posvetovanje

15. 11. 2021


*seznanitev po izboru urednika

Fotogalerija