Varstvo okolja

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Nove objave na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“ – nabor po izboru urednika:

 

Področje

 

Rok za mnenja:

Review of ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption

- Energija
- Podnebni ukrepi

Osnutek uredbe

4. 2. 2022

Kemikalije – poenostavitev in digitalizacija zahtev za označevanje

- Okolje
- Enotni trg

Predlog uredbe

17. 2. 2022

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk (pregled)

- Energija

Poziv k predložitvi dokazov za oceno učinka

18. 2. 2022

Energijska učinkovitost – zahteve glede okoljsko primerne zasnove za lokalne grelnike prostorov (pregled)

- Energija

Poziv k predložitvi dokazov za oceno učinka

18. 2. 2022

Vpliv ravnanja z odpadki na okolje – revizija okvira EU za odpadke

- Okolje

Poziv k predložitvi dokazov za oceno učinka

22. 2. 2022

Projekti na področju energije iz obnovljivih virov – postopki izdajanja dovoljenj in pogodbe o nakupu električne energije

- Energija

Javno posvetovanje

12. 4. 2022

Strategija EU za sončno energijo

- Energija

Javno posvetovanje

12. 4. 2022

Zakonodaja o kemikalijah – revizija uredbe REACH za pomoč pri doseganju okolja brez strupov

- Okolje

Javno posvetovanje

15. 4. 2022

 

Fotogalerija