Varstvo okolja

Arhiv: IPCC poziva države k višjim ciljem, celostnim politikam ter hitrejšem in okrepljenem izvajanju ukrepov zniževanja emisij toplogrednih plinov

.

Fotogalerija