Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI in MZ

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju energije

 

Komentar lahko oddate do 26. 9. 2022.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

 

Komentar lahko oddate do 26. 9. 2022.

Uredba o dopolnitvi uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv

 

Komentar lahko oddate do 26. 9. 2022.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

 

Komentar lahko oddate do 29. 9. 2022.

Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

 

Komentar lahko oddate do 19. 10. 2022.

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

 

Komentar lahko oddate do 20. 10. 2022.

Zakon o podnebnih spremembah

 

Komentar lahko oddate do 21. 10. 2022.

Fotogalerija