Varstvo okolja

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Nove objave na portalu Evropske komisije „Povejte svoje mnenje“ – nabor po izboru urednika:

 

Področje

Rok za mnenja

Vrsta akta

Zasnova mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, ki bodo trajnostni – okoljsko primerna zasnova

Enotni trg

28/09/2022

Uredba

Označevanje mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov z energijskimi nalepkami – obveščanje potrošnikov o vplivu na okolje

Enotni trg

28/09/2022

Delegirana uredba

Proračun EU – oblika za poročanje o nereciklirani odpadni plastični embalaži kot lastnih sredstvih

Statistični podatki

04/10/2022

Izvedbena uredba

Evropska agencija za kemikalije – predlog osnovne uredbe

Enotni trg

10/10/2022

Predlog uredbe

Izračunajte svoje emisije pri prevozih – „CountEmissions EU

Promet

17/10/2022

Predlog uredbe

Introducing new hazard classes–CLP revision

Okolje

18/10/2022

Delegirana uredba

Gozdovi EU – novi okvir EU za spremljanje gozdov in strateške načrte

Okolje

17/11/2022

Predlog uredbe

Objavljeno v vednost:

 

 

 

Okoljska zakonodaja EU – pregled izvajanja za leto 2022

Okolje

 

Sporočilo

Obstojna organska onesnaževala – določitev mejnih vrednosti v Prilogi I (posodobitev)

Okolje

 

Delegirana uredba

Evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020

Okolje

 

Delovni dokument služb

Fotogalerija