Varstvo okolja

ISO 50001:2011


Sistemi upravljanja z energijo


V sredini junija 2011 smo dočakali objavo mednarodnega standarda ISO 50001, ki bo v pomoč vsem organizacijam, ki želijo dolgoročno, s sistematičnim pristopom zagotavljati gospodarno in učinkovito upravljanje z energijo.

Standard je kompatibilen z drugimi standardi, ki govorijo o sistemih vodenja kot sta na primer obvladovanje kakovosti in ravnanje z okoljem. Z njimi deli strukturo, pristop in izrazoslovje. Podobno kot standarda 9001 in 14001 temelji na načelih"načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj"!

Medtem, ko običajno prevladujejo zunanji povodi za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, ki se izražajo kot zahteve kupcev in sistemov ravnanja z okoljem in dokazovanje skladnosti z okoljskimi predpisi zainteresiranim stranem; pri standardu upravljanja z energijo gotovo prevladujejo energetski prihranki, ki so vezani na zmanjševanje stroškov. Z morebitno obveznostjo periodičnegaizvajanja rednih energetskih pregledov v večjih podjetjih, ki jo omenja predlog direktive o energetski učinkovitosti, bo nastala dodatna zunanja spodbuda za certificiranje uvedenih sistemov upravljanja z energijo.

V fazi načrtovanja, standard predvideva izvedbo energetskega pregleda in določitev izhodišč ter kazalcev učinkov upravljanja z energijo, okvirnih in izvedbenih ciljev, z načrtovanjem ukrepov s katerimi bo mogoče doseči cilje skladno z energijsko politiko organizacije. Večanje energetske učinkovitosti je povezano s prepoznavanjem porabnikov energije, njihove morebitne potratnosti in možnosti največjih energetskih prihrankov.

V fazi izvajanja predvideva implementacija načrtovanih ukrepov. Preverjanje vključuje spremljanje in merjenje kazalcev in postopkov, ki opredeljujejo učinke uvedenega sistema v skladu z energijsko politiko in cilji. Faza preverjanja vključuje tudi poročanje o učinkih upravljanja z energijo. Izboljšanje učinkov in tudi delovanje vpeljanega sistema gospodarjenja z energijo je zajeto v fazi ukrepanja.

Standard bo pomagal organizacijam bolj skrbno gospodariti z energijo, z vključevanjem tega vidika v postopke vsakodnevnega poslovanja.

Mednarodni standard bo nadomestil nekatere obstoječe nacionalne standarde, ki veljajo v posameznih državah že vrsto let, kot na primer irski standard IS 393 iz leta 2005, nadomestil bo tudi Evropski standard EN 16001:2009, ki je bil zasnovan tako, da bi bil kompatibilen s takrat šele napovedanim standardom ISO 50001.

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.