Varstvo okolja

Dodatni razpisi


Investitorji v gospodarstvu lahko, za naložbe v okolju prijaznejše tehnologije in druge načine zmanjševanja vplivov na okolje, pridobijo nepovratna finančna sredstva ali kredite po ugodnejši obrestni meri.

Odprti razpisi:

Javni razpisi s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije / Ministrstvo za infrastrukturo
JAPTI / Odprti javni razpisi
Slovenski podjetniški sklad / Razpisi

Nepovratna sredstva EU:
Evropska komisija namenja neposredne finančne prispevke v obliki nepovratnih sredstev projektom ali organizacijam, ki podpirajo evropske interese ali sodelujejo pri izvajanju programov in politik EU:
Podpore za področje okolja
Podpore za področje energije
Podpore za področje infrastrukture
Sklad za energetsko učinkovitost (EEE-F)
Ukrepi za podnebje
Preusmeritev tovora s cest – Marco Polo
Promet


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.