Varstvo okolja

Eko inovacije


Razpis EU


Podpore za Eko inovacije se dodeljujejo v okviru Programa za podjetništvo in inovativnost, s katerim Evropska komisija spodbuja razmah novih inovativnih izdelkov, procesov in storitev, ki imajo, upoštevajoč celotni življenjski krog, manjši vpliv na okolje. Eko inovacije s prodorom na trg prispevajo k trajnostnim vzorcem proizvodnje in potrošnje, prinašajo razvoj novih tehnologij in nova delovna mesta, kar zagotavlja gospodarsko rast in konkurenčnost.

Razpisi so predvsem namenjeni malim podjetjem, ki potrebujejo pomoč pri premagovanju ovir za uspešen prodor najboljših eko inovativnih projektov na evropski trg.

Prednostna področja:

  • recikliranje materialov in procesi recikliranja,
  • trajnostni izdelki v gradbeništvo,
  • prehrambeni sektor,
  • vodni viri - učinkovita raba in ravnanje ter distribucija,
  • okolju prijazni poslovni modeli.

Podporni mehanizmi so vzpostavljeni za:

Za spodbujanje Eko inovacij je bilo v obdobju 2008-2013 predvidenih okvirno 200 mio €. Z letom 2014 pa EU financira raziskave in inovacije združeno v enem programu »Obzorje 2020«, ki je nadomestil sedanji 7. okvirni program.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.