Varstvo okolja

ReBirth


Promocija recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihove povečane uporabe v gradbeništvu


 Vsak Evropejec, ne glede na starost, letno zavrže 6 t odpadkov, kar predstavlja skupaj kar 3 milijarde ton odpadkov, od tega 90 milijonov nevarnih odpadkov.

ODPADEK JE VIR!

Ta podatek dokazuje, da preveč zavržemo in da premalo storimo, da bi zmanjšali svoj "zeleni odtis", ki ga pustimo v okolju. Naš odnos do odpadkov in (neustrezno) ravnanje z njimi se je razvijal in oblikoval zadnjih trideset let, v precepu med obiljem potrošniške družbe in naraščajočo zavestjo, da porabimo preveč.

Kako uravnotežiti potrebe okolja in zdravja ljudi s trajnostno in učinkovito uporabo surovinskih virov in energije, je vprašanje, s katerim so se ukvarjali snovalci evropskih politik, ko so oblikovali vsebino nove okvirne direktive o odpadkih (2008/98/EC). Direktiva se osredotoča na preprečevanje nastajanja odpadkov in uveljavlja nov pristop k njihovi obravnavi kot vira surovin. Vsaka država članica EU mora do 2020 reciklirati 50 % nastalih komunalnih odpadkov in 70 % nastalih gradbenih odpadkov.

EU IN GRADBENI ODPADKI?

Gradbeni odpadki, kot so beton, opeka, kovina, suhomontažne plošče, izolativni materiali predstavljajo v povprečju 25-30 % celotne količine letno nastalih odpadkov v Evropi. Zavrženi predstavljajo veliko obremenitev v okolju, ločeno zbrani in predelani pa so uporaben vir surovin.

Primeri iz tujine kažejo, da v nekaterih okoljsko bolj osveščenih državah že dolgo uspešno uporabljajo navedene odpadke kot vir surovin. Obstaja tako znanje kot tudi dobra praksa kako te odpadke optimalno uporabiti v gradbeništvu.

NE ZAPRAVLJAJMO VIROV!

Znanje o možnosti ponovne rabe odpadkov in primeri dobre prakse, ki to potrjujejo, obstaja tudi v Sloveniji.

        

REBIRTH je triletni projekt, podprt s sredstvi programa Evropske komisije LIFE + in Ministrstva za okolje in prostor RS, ki ima cilj prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovi povečani uporabi v gradbeništvu.

Če vas tematika zanima, če vas moti, da gradbeni odpadki končajo na odlagališčih ali celo divjih odlagališčih ali se vam zdi, da bi imeli vaši industrijski odpadki lahko uporabno vrednost, si oglejte vsebine izvedenih aktivnosti in predstavitve s konferenc, delavnic, praktičnih prikazov o možnosti predelave in drugih zanimivih dogodkih, ki smo jih izvedli in prikazali na naši interaktivni spletni strani

Vljudno vabljeni!

Partnerji projekta:

Zavod za gradbeništvo Slovenije (koordinator)

Gospodarska zbornica Slovenije

PKG Šprinzer Mirko s.p.

Primorje d.d.

Klaro d.o.o.

Mayer McCann d.o.o.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.