Zapri

Novice


Podpisan aneks k Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je podpisnica Kolektivne pogodbe za časopisno-informativno, založniško in knjigotrško dejavnost, s katero na ravni dejavnosti pogodbene stranke avtonomno urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. Kolektivna pogodba je bila sklenjena leta 2000, od takrat pa je bilo podpisanih 18 aneksov. Kolektivna pogodba velja za delodajalce v RS, ki so člani podpisnikov in na trgu pridobitno opravljajo kot glavno dejavnost eno izmed naslednjih dejavnosti po SKD 2008:

Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki opravljajo časopisno-informativno, založniško in knjigotrško dejavnost, z naslednjimi šiframi podrazreda dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

G Trgovina in J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

J 58.110 Izdajanje knjig

J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

J 58.130 Izdajanje časopisov

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike

J 58.190 Drugo založništvo

J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

 

24. 4. 2024 je bil podpisan Aneks št. 18, ki se bo začel uporabljati od 1. 6. 2024 dalje. Aneks je bil objavljen v Uradnem listu št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.