Združenje lesne in pohištvene industrije

O nas

Združenje lesne in pohištvene industrije (ZLPI) skupaj z državo ustvarja poslovno okolje za lesnopredelovalno panogo in poslovne priložnosti za člane združenja. Spodbuja usposabljanje in razvojne dejavnosti članov, omogoča povezovanje v sekcije in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.

Več

Cilji & plani

Cilji ZLPI so doseči čim večjo predelavo slovenskega lesa do čim višje stopnje v Sloveniji, izboljšanje konkurenčnosti in povečevanje prodaje članov ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega nad 30 000 EUR in zagotavljanje sprejema za panogo ustrezne zakonodaje in sodelovanja članov v razvojnih ter izobraževalnih projektih.

Več

Kontaktirajte nas

GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

T: 01/5898 285
F: 01/5898 100
E: lesarstvo@gzs.si