Tržne storitve

Promocija na Gospodarski zbornici Slovenije

Cene ne vsebujejo DDV.
Cenik velja od 11. 1. 2023.

Dodatne informacije in naročila:

Petja Orehek Jerman, Marketing in organizacija dogodkov
T: 01 5898 480
E: petja.orehek.jerman@gzs.si
W: www.gzs.si/promocija

Promocija v poslovni stavbi GZS

Stavba GZS sodi med poslovno najbolj atraktivne in vsestranske poslovne objekte s celovito infrastrukturo in izjemno arhitekturo.
Zajema 20 različnih dvoran s skupno kapaciteto 600 ljudi, restavracijo za 70 ljudi, atraktivni plato pred stavbo, dinamične in zanimive prostore pred dvoranami, vrhunsko poslovno lokacijo na vrhu stavbe.
Raznovrstna oglasna mesta v poslovni stavbi GZS izkoriščajo čas, ki ga številni udeleženci prireditev in obiskovalci prebijejo na GZS. Velika dinamika gibanja gostov pred dvoranami, stopniščih, I. kleti in pri vhodih v poslovno stavbo so izhodišče za učinkovito lokacijo promocijskih oglasov in sporočil. V stavbo GZS mesečno vstopi od 8.000 do 10.000 poslovnežev.

Promocija preko medijev GZS

Ponujamo vam oglaševanje preko spletnih medijev, ki jih mesečno obišče v povprečju več kot 60.000 obiskovalcev, ki si ogledajo 250.000 strani in se na njih zadržijo v povprečju skorajda 3 minute, kar je za spletne portale zelo dober podatek.
Bolj kot sama količina obiska je pomembna struktura obiskovalcev, saj gre skorajda izključno za že pred-selekcionirano poslovno javnost.