Stanje na mejah - Koronavirus (COVID-19)

AktualnoKoronavirusTransport

AKTUALNE INFORMACIJE - KORONAVIRUS
ČEZMEJNI CESTNI PREVOZI BLAGA IN POTNIKOV

Za Vas aktualne informacije posodabljata Združenje za promet (GZS) in Sekcija za promet (OZS).
#SkupajZaBoljšiJutri
Za vaša vprašanja smo vam na razpolago:
- GZS: igor.sep@gzs.si ali robert.sever@gzs.si,

- OZS: natalija.repansek@ozs.si

Dodatno lahko aktualne razmere spremljate:

Stanje na mejnih prehodih/čakalne dobe:

 • SLOVENIJA:
 • EVROPA: zemljevid Sixfold

 • ​MILŠPED: 
  • Daily Report  (pretočnost mejnih prehodov BALKAN, EU), 30.03.2020 ob 08.00

***************

Dnevno poročilo - Delovna skupina - MZI, MNZ, MZZ, OZS in GZS

Kot veste zbornici sodelujeta s predstavniki MZI, MNZ, MZZ v okviru delovne skupine, ki rešuje operativne probleme s katerimi se srečuje transport sektor v času izbruha epidemije Koronavirusa COVID-19.

Dnevno poročilo o aktivnostih delovne skupine >>> tukaj <<<posodobljeno na 27.03.2020.


***************


Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

Poleg posebne kontaktne telefonske številke je MZI zdaj uvedlo še možnost kontakta po elektronski pošti za informacije glede ukrepov za zajezitev koronavirusa s področja infrastrukture. Z dnem, 25.03.2020 je MZI objavil tudiodgovore na najpogostejša vprašanja s področja prometa, ki so se do sedaj pojavila v zvezi z epidemijo Koronavirusa COVID-19.

***************

ODOBRENA ODSTOPANJA od časov vožnje, odmorov in časa počitka zavoznike

***************

30.03.2020 - SLOVENIJA - nov Odlok - Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Opozorili bi na nekatera določila odloka, ki je začel veljati 30.marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Več si lahko preberete na spletni strani Vlade RS: tukaj.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
- dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
- dostop do bencinskih črpalk,
- dostop do bank in pošt,
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Prosimo opozorite voznike na obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter zaščitnih rokavih v primeru gibanja in zadrževanja na/v zaprtih javnih prostorih (bencinske črpalke, trgovine, banke, servis...).

***************

30.03.2020 - ITALIJA - izjava voznika

Z ministrskim odlokom št. 127 z dne 24. 3. 2020 so bili podaljšani nekateri prejšnji ministrski odloki, katerih veljavnost je potekla.

Italijansko ministrstvo pristojno za promet je združenju ASSOTIR podalo razlago ministrskega odloka št. 127 z dne 24.3.2020, v smislu, da mora voznik podjetja s sedežem v tujini, kljub vsemu izpolniti izjavo, ki mu dovoljuje, da ostane v Italiji 72 ur.

Sprva je bilo namreč s strani ASSOTIR komunicirano, da vozniki podjetij s sedežem v tujini ne rabijo izpolnjevati izjave.

Če mora voznik zaradi posebnih razlogov, povezanih s prevozom, ostati v Italiji še nadaljnjih 48 ur, mora izpolniti novo izjavo.

Objavljamo obrazec IZJAVE in neuradni prevod v angleščino (ASSOTIR).
Pripravili smo tudi primer izpolnjenega obrazca, ki vam je lahko v nadaljnjo pomoč.

***************

30.03.2020 - SLOVENIJA - Vlada sprejela #protiKoronapaket

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Predlog zakona: tukaj.

Več na spletni strani Vlade RS: tukaj.

***************

30.03.2020

Sporočilo za javnost

Odziv GZS na #protiKoronapaket

"Slovenija ta teden dobiva prvi pravi paket interventne zakonodaje, ki je namenjena pretežno socialnim vsebinam, ohranjanju delovnih mest, kar je pomembno tudi za gospodarstvo. Država bo pokrila stroške čakanja na delo, bolniške odsotnosti, stroške, povezane z višjo silo in pa pokojninske prispevke delodajalcain delojemalca. Hkrati pa ta paket vnaša tudi nekaj zmede," pravi generalna direktorica GZS mag.Sonja Šmucin dodaja, da "v gospodarstvu skorajveč pričakujemo od drugega paketa, ki je bil napovedan in se bo dotikal likvidnosti ..."

Video izjava generalne direktorice GZS

***************

AKTUALIZIRANO, 24.03.2020 

POJASNILO v zvezi s vprašanjem ali se vozniki lahko vračajo v domače države (recimo BIH, SRB...), ali lahko pustijo tovorna vozila v drugi državi in grejo po vikend pavzi nemoteno nazaj v drugo državo v vozilo (primer puščanja tovornih vozil v Avstriji). 

ODGOVOR ostaja:!!! NE !!! 

Po pogovoru s predstavniki MZZ, MNZ (Policija), MZI s katerimi sodelujemo v okviru vzpostavljenega operativnega štaba za cestni promet je bilo sprejeto/posredovano enotno stališče, da se odsvetuje vsakršno vračanje voznikov iz tretjih držav v svoje države, ker ni prav nobenega zagotovila, da se bodo po vikendu/počitku lahko vrnili nemoteno v R.Slovenijo na delo.

***************Evropska komisija predstavila praktične smernice za zagotavljanje neprekinjenega pretoka blaga po EU z zelenimi voznimi pasovi

Evropska komisija je objavila nove praktične nasvete za izvajanje smernic glede upravljanja meja, s katerimi želi zagotoviti pretok tovora po Evropski uniji v času sedanje pandemije.

Države članice morajo za nadaljnje delovanje dobavnih verig na ravni EU nemudoma vse ustrezne mednarodne mejne prehode znotraj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) razglasiti za mejne prehode z „zelenimi voznimi pasovi“.

Mejni prehodi z zelenimi voznimi pasovi bi morali biti odprti za vsa tovorna vozila ne glede na to, kakšno blago prevažajo.

Prehod meje, vključno s preverjanji in zdravstvenimi pregledi, ne bi smel trajati več kot 15 minut.

Komisija priporoča državam članicam, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev prostega gibanja vseh delavcev, ki so vključeni v mednarodni prevoz, ne glede na način prevoza.

Opustiti bi bilo treba zlasti pravila, kot so omejitve potovanj in obvezna karantena za delavce v prevozništvu, ki ne kažejo simptomov.

Države članice na primer ne bi smele zahtevati, da morajo delavci v prevozništvu imeti potrdilo zdravnika o dobrem zdravstvenem stanju.

Več >>> tukaj <<<.

SLOVENIJA

VIRI aktualnih informacij:
https://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://twitter.com/vladaRS
https://twitter.com/KrizniStabRS
https://twitter.com/mzi_rs
https://www.nijz.si/

 

 

30.03.2020 - SLOVENIJA - nov Odlok - Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Opozorili bi na nekatera določila odloka, ki je začel veljati 30.marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Več si lahko preberete na spletni strani Vlade RS: tukaj.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdaljedo drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
- dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
- dostop do bencinskih črpalk,
- dostop do bank in pošt,
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Prosimo opozorite voznike na obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter zaščitnih rokavih v primeru gibanja in zadrževanja na/v zaprtih javnih prostorih (bencinske črpalke, trgovine, banke, servis...).26.03.2020 - ADRpodaljšanje veljavnosti ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev ter
veljavnosti rednih in vmesnih pregledov cistern ter ADR certifikatov o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga

 

Slovenija je na podlagi določb Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) podpisala dva večstranska sporazuma, ki bosta prevoznikom olajšala prevoz nevarnega blaga v domačem in mednarodnem prometu, in sicer M324 in M325. 

Večstranski sporazum M324 na ozemlju držav podpisnic podaljšuje veljavnost ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev, katerih veljavnost poteče med 1. marcem 2020 in 1. novembrom 2020, do 30. novembra 2020. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje teh certifikatov oziroma potrdil, ki je 1. december 2020. 

Večstranski sporazum M325 podaljšuje veljavnost rednih in vmesnih pregledov cistern ter ADR certifikatov o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, katerih veljavnost poteče med 1. marcem 2020 in 1. avgustom 2020, do 30. avgusta 2020. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje, ki je 1. september 2020. 

Opozarjamo, da večstranska sporazuma veljata samo na ozemlju držav podpisnic sporazuma oziroma za vozila, ki so registrirana v teh državah. M324 je do sedaj podpisalo 21 držav pogodbenic ADR, M325 pa 14. Med podpisnicami so vse sosednje države, razen Hrvaške. Aktualno informacije glede držav, ki so podpisale sporazum, so na spletni povezavi: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.


25.03.2020 - začasna odprava omejitve prometa ob vikendih za TV nad 7,5t

MZI - prevoz tovornih vozil in skupin vozil nad 7.500 kg – izredne razmere – zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Obveščamo vas, da je skladno z določbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11; v nadaljnjem besedilu: odredba), do zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, 

na cestah v Republiki Sloveniji dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, 
tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure ter 
v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.

Obvestilo MZI >>> tukaj <<<.24.03.2020, Operativni štab - COVID-19, INFORMACIJA TRANZIT

POGOJI ZA PREHAJANJE TOVORNIH VOZIL V TRANZITU PREKO OZEMLJA REPUBLIKE SLOVENIJE

1.Tranzit tovornih vozil preko ozemlja R Slovenije se dovoli samo, če je zagotovljen vstop v drugo namembno sosednjo državo;

2.Tranzit iz ene sosednje države v drugo sosednjo državo, če ti dve mejita, čez R Slovenijo ni dovoljen;

3.Za tovorna vozila s ciljem v R Sloveniji ni posebnih omejitev;

IZ REPUBLIKE ITALIJE V REPUBLIKO HRVAŠKO

1.Tovornim vozilom s ciljem v R Hrvaški s slovenskimi in hrvaškimi registrskimi oznakami ali z vozniki, ki so slovenski ali hrvaški državljani, se dovoli vstop v R Slovenijo brez omejitev, razen za tovorna vozila, s ciljem v devetih občinah na območju Istre in Kvarnerja (Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji), ki jim je dovoljen prehod meje na MP Starod;

a.tovornim vozilom, ki nameravajo prestopiti mejo na MP Starod, Policija izda obrazec št. 1, s katerim se odredi trasa potovanja

2.Za ostala tovorna vozila se formirajo konvoji v skladu z dosedanjimi navodili, do mejnega prehoda Obrežje.

IZ REPUBLIKE ITALIJE V REPUBLIKO MADŽARSKO

1.Tovornim vozilom se odredi tranzit do mejnega prehoda Pince in se jim izda obrazec št. 2, s katerim se odredi trasa potovanja;

IZ REPUBLIKE AVSTRIJE V REPUBLIKO HRVAŠKO

1.Tovornim vozilom se odredi tranzit do mejnega prehoda Gruškovje (ali Obrežje) in se jim izda obrazec št. 3, s katerim se odredi trasa potovanja. Pogoj za to omejitev je sprejetje Odloka o določitvi pogojev vstopa v R Slovenijo iz R Avstrije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni;

IZJEMA

Zgoraj navedeno ne velja za prevoze zdravil, medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme, (ki mora biti nedvoumno in vidno označena z znakom rdečega križa) ter prevozov poštnih pošiljk.

21.03.2020 - NOVO

- MZI - >>>Dopis <<<
s pozivom za priznavanje dokumentov,je bil 20.03.2020 preko MZZ poslan v vse države EU + EEA + UK ter Albanija, BIH, S. Makedonija, Kosovo, Črna Gora, Srbija, Ukrajina, Turčija, Gruzija, Belorusija, Moldavija, Rusija, Armenija, Azerbajdžan.

Vključuje info tako o tehničnih pregledih, kot vozniških dovoljenjih, kvalifikacijah voznikov....

--- TEHNIČNI PREGLEDI ---
PREVOD odloka, dodan IT jezik/ prevod vsebuje torej DE, EN, FR, IT verzijo

Pripravili smo prevod odloka o prepovedi izvajanja TP in podaljšanju veljavnosti TP v Sloveniji. Prevod je pripravljen s strani zbornic - neuradni prevod.

klikni za prenos
>>> PREVOD odlok TP - podaljšanje veljavnosti/prepoved izvajanja <<<

SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE - Sporočilo za javnost, 19.3.2020
klikni za prenos
>>>Sklepanje zavarovanj in avtomobilska zavarovanja - dodatna pojasnila glede odlokov Vlade RS <<<

Na kratko:
- Zavarovanja vseh vrst lahko do preklica sklepate samo na daljavo (preko spleta).
- V času veljave Odloka se nemoteno izvajajo storitve avtomobilske asistence.
- Podaljšan je čas za obnovo in plačilo avtomobilskih zavarovanj.

 

TOVORNI PROMET

18.03.2020

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni ter dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 

 

Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00.

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).

Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.

 

Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

 

Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

15.03.2020
Vlada Republike Slovenije je v zvezi zomejitvijo cestnega tovornega prometa pri vstopu v Slovenijo na slovensko-italijanski meji sprejela:

Odredboo določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20)

Pri vstopu v R.Sloveniio iz R.Italije tako velja omejitev tovornega prometa, katerega končna destinacija ni Slovenija.

Tranzit za tovorni promet je organiziran v konvojih.

Cestni tovorni promet znotraj Slovenijese zaenkrat odvija brez omejitev.

Ni omejitev pri nakladih iz Slovenije v ITL, AUT, HUN, HRT. Upoštevati velja omejitve sprejete v sosednjih držav, več v nadaljevanju pri posamezni državi.

POTNIŠKI PROMET

18.03.2020

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.

15.03.2020
SLOVENIJA - PREPOVED IZVAJANJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

V skladu s sprejetim odlokom se na ozemlju Republike Slovenije prepove izvajanje:
- javnega linijskega prevoza potnikov,
- posebnega linijskega prevoza potnikov,
- stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov,
- občasnega prevoza potnikov ter
- javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu,
razen avtotaksi prevozov.

Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu.

 Delo v Luki Koper poteka nemoteno.

Vsa obvestila povezana s COVID -19 in trenutnimi razmerami v pristanišču so sproti objavljena na spletu:
https://www.luka-kp.si/slo/novice/single/korona-info-34958

AVSTRIJA

VIRI aktualnih informacij:
https://www.oesterreich.gv.at/public.html https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.htmlhttps://www.bundeskanzleramt.gv.at/
https://www.bmeia.gv.at/ https://www.asfinag.at/verkehr/verkehrsmeldungen/ https://www.apa.at/Site/index.de.html https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.facebook.com/pg/botschaftslowenienwien/posts/?ref=page_internal- slovensko Veleposlaništvo na Dunaju

TOVORNI PROMET

 

19.03.2020 - NOVO -

 • MEJA Z AVSTRIJO:Od 20. marca 2020 ob 00:00 velja:
  • Slovenski državljani, ki želijo vstopiti v Avstrijo, morajo predložiti dokazilo v nemškem ali angleškemjeziku, ki ni starejše od štirih dni, o negativnem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19.
  • Ta uredba ne velja za tovorni promet ter za delavce migrante. Več podrobnosti bo znanih v kratkem. ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana priporoča delavcem migrantom, da imajo ob prečkanju meje pri sebi oseben dokument in dokazilo o zaposlitvi (npr. kopijo pogodbe o zaposlitvi). Nadaljnje informacije sledijo.
  • Avstrijskim državljanom in osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem ali dovoljenjem za bivanjev Avstriji je vstop dovoljen, vendar morajo le-ti po vrnitvi takoj nastopiti 14-dnevno domačokaranteno.
  • Tranzit skozi Avstrijo brez postanka je dovoljen, v kolikor je zagotovljen izstop.
 • GRENZE ZU ÖSTERREICH:
  • Ab 20.3.2020 0:00 Uhr Gesundheitschecks an der AT-SI Grenze: Personen, die von Slowenien nach Österreich einreisen wollen, haben ein ärztliches Zeugnis über ihren Gesundheitszustand mit sich zu führen (in deutscher oder englischer Sprache) und vorzuweisen, dass der molekularbiologische Test auf SARS-CoV-2 negativ ist. Das ärztliche Zeugnis darf bei der Einreise nicht älter als vier Tage sein.
  • Diese Verordnung ist auf den Güterverkehr und den gewerblichen Verkehr sowie den Pendler-Berufsverkehr nicht anwendbar. Details zur genauen Umsetzung sind derzeit noch nicht bekannt. Das AußenwirtschaftsCenter Laibach empfiehlt für Pendler neben einem amtlichen Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis) einen Nachweis des Arbeitsverhältnisses mitzuführen, z.B. eine Kopie des Arbeitsvertrages, Auftragsunterlagen, etc. Weitere Informationen folgen.
  • Österreichische Staatsbürger und Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz oder Aufenthaltserlaubnis in Österreich ist die Einreise erlaubt. Sie müssen sich jedoch zu einer unverzüglich anzutretenden 14-tägigen selbstüberwachten Heimquarantäne verpflichten.
  • Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist erlaubt, sofern die Ausreise gesichert ist.

https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20200312_COVID-19.sl.html

 

18.03.2020

Tovorni promet še vedno brez omejitev.

Izjeme: blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb) ter dnevni migranti.
Vendar bodo še posebej pri voznikih in zaposlenih izvajali naključne zdravniške preglede pri vstopu.

AKTUALNO sprejete ukrepe spremljajte tudi preko advantage austria spletne strani:https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20200312_COVID-19.sl.html


V sredo, 18.3.2020, ob 00:00
se zapira 51 manjših mejnih prehodov med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo! Odprti ostajajo sledeči mejni prehodi:

• Kuzma - Bonisdorf

• Jurij - Langegg

• Trate - Mureck

• Radlje - Radlpaß

• Gederovci - Sicheldorf

• Šentilj (avtocesta) - Spielfeld (Autobahn)

• Šentilj (železnica) - Spielfeld (Bahnhof)

• Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße)

• Gornja Radgona - Bad Radkersburg

• Predor Karavanke A11/A2

• Ljubelj - Loibltunnel

• Korensko sedlo - Wurzenpass

• Holmec - Grablach

• Vič - Lavamünd

Obstoječi mejni nadzor med Avstrijo in Slovenijo se bo izvajal tudi v prihodnje, dodatni ukrepi na meji zaenkrat niso predvideni. Prav tako zaenkrat ni posebnih ukrepov glede delavcev migrantov.

LETALSKI PROMET: Potniški letalski promet je od 17.3.2020 začasno ustavljen. Prepoved ne velja za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni prevoz blaga ali pošte.

 

17.03.2020

Tovorni promet bo še naprej tekel.


15.03.2020

Avstrija kljub sprejetju ostrejših ukrepov omejitve potovanja potnikov in javnega življenja,

zaenkratne omejujepretokablagovnegaprometa

in prometa za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb), niti za vozače na delo (dnevne migrante).

Pri voznikih se izvajajonaključnizdravniškipregledipri vstopu.

Za podrobnejši opis vseh sprejetih ukrepov glej objavo slovenskega veleposlaništva na Dunaju na FB profilu.

ITALIJA

VIRI aktualnih informacij:
https://www.facebook.com/ambasciataslovenaroma/
http://mit.gov.it/
https://twitter.com/mitgov

TOVORNI PROMET

30.03.2020 - ITALIJA - izjava voznika

Z ministrskim odlokom št. 127 z dne 24. 3. 2020 so bili podaljšani nekateri prejšnji ministrski odloki, katerih veljavnost je potekla.

Italijansko ministrstvo pristojno za promet je združenju ASSOTIR podalo razlago ministrskega odloka št. 127 z dne 24.3.2020, v smislu, da mora voznik podjetja s sedežem v tujini, kljub vsemu izpolniti izjavo, ki mu dovoljuje, da ostane v Italiji 72 ur. 

Sprva je bilo namreč s strani ASSOTIR komunicirano, da vozniki podjetij s sedežem v tujini ne rabijo izpolnjevati izjave.

Če mora voznik zaradi posebnih razlogov, povezanih s prevozom, ostati v Italiji še nadaljnjih 48 ur, mora izpolniti novo izjavo.

Objavljamo obrazec IZJAVE in neuradni prevod v angleščino (ASSOTIR). 
Pripravili smo tudi primer izpolnjenega obrazca, ki vam je lahko v nadaljnjo pomoč.


22.03.2020 - NOVO - ITALIJA

Italija v boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa odreja zaustavitev vse nenujne proizvodnje in dejavnosti. Vendar to ne pomeni popolne zaustavitve gospodarstva.

Besedilo dekreta, z dne 22.3.2020 je objavljeno na spletni strani italijanske vlade,tukaj.

Vprilogi 1omenjenega dekreta so navedene dejavnosti, za katere velja izjema. Na seznamu je kar veliko število dejavnosti, kar pomeni, da bo italijansko gospodarstvo v nekoliko okrnjeni obliki nadaljevalo s svojo dejavnostjo.

Tistim podjetjem, ki bodo morala zaustaviti svojo dejavnost je dovoljeno, da do 25.03.2020 zaključijo pričete prejeme/odpreme blaga.

Za transport nič novega, še naprej so dovoljeni prevozi v/iz Italije, tranzit in kabotaža.

SVETUJEMO: Pred transportom v/iz Italije preverite ali podjetjea pri katerih vršite dostavo/odpremo blaga delujejo ali so morala zaustaviti svojo dejavnost.

***************

>>>Smernice<<<italijanskega ministrstva za prometza omejevanje širjenja Covid19 za varnost delavcev in potnikov v prometnem in logističnem sektorju. Teh smernic bi se naj držali v celotni dobavno logistični verigi (ustrezna razdalja osebja, uporaba zaščitnih mask in razkužil). Vozniki tovornih vozil morajo ostati v kabini, če nimajo rokavic in mask. V okoliščinah, kjer je potrebno delo na osebni ravni, tudi na prostem, je uporaba mask obvezna.

Neuradni prevod smernic v ang.jeziku, >>> tukaj <<<.

***************

15.03.2020
Ni omejitev za tovorni promet. Lahko se vršijo nakladi/razkladi/kabotaža v skladu z veljavnimi pravili.

Prav tako je ministrica pristojna za promet odpravila omejitev prometa za tovorna vozila ob vikendih do nadaljnega.

Objave italijanskega ministrstva pristojnega za promet:
http://mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci-autotrasporto-autotrasporto-merci/trasporto-merci-su-gomma
http://mit.gov.it/comunicazione/news/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo

HRVAŠKA

VIRI aktualnih informacij:
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/8
https://www.hak.hr/
https://vlada.gov.hr/koronavirus
https://zdravlje.gov.hr/corona-virus-i-mjere-prevencije/4952 https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/
ttps://civilna-zastita.gov.hr/
https://twitter.com/RavnateljstvoCZ https://www.facebook.com/Ravnateljstvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/

26.03.2020 - HRVAŠKA - 

Nova uredba za voznike tovornih vozil v mednarodnem prometu

Gre za omilitev ukrepa glede voznikov tovornjakov, ki vozijo tovor na Hrvaško: po raztovoru jim ni več potrebno v karanteno, ampak so lahko v domači samoizolaciji, prav tako lahko glede na časovne omejitve vožnje čakajo v kabinah svojih tovornjakov, ...

Povezava:
Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila

- besedilo Uredbe: >>> tukaj <<<.

 

21.03.2020 --- NOVO --- HRVAŠKA

Hrvaški Štab Civilne zaščite obvestil, da soza hrvaške čezmejne delavce,ki delajo v Sloveniji,v pokrajini Dolenjska in Bela krajinasprejeli ukrep, da zanje ob povratku iz Slovenijevelja 14. dnevna samoizolacijana Hrvaškem.

Poudarili so, daukrep velja za hrvaške čezmejne delavce, ki delajo v pokrajini Dolenjska in Bela Krajina.


21.03.2020 --- NOVO ---
OBVESTILO VP ZAGREB
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu je dne 21.03.2020 sporočilo, da so s strani hrvaškega Štaba Civilne zaščite dobili obvestilo, da so za hrvaške čezmejne delavce, ki delajo v Sloveniji, v pokrajini Dolenjska in Bela krajina sprejeli ukrep, da zanje ob povratku iz Slovenije velja 14. dnevna samoizolacija na Hrvaškem.

Poudarili so, da ukrep velja za hrvaške čezmejne delavce, ki delajo v pokrajini Dolenjska in Bela Krajina.


TOVORNI PROMET

19.03.2020
Obvestilo s strani hrvaškega združenja UHCP

"u prilogu odluka o zabrani kretanja - kao što vidite iz t. II - ne odnosi se na prekogranične radnike, prijevoznike i prometno osoblje.

Neka za svaki slučaj svaki vaš vozač ovo ima sa sobom na mobitelu da pokaže na ulazu u RH.

Što se tiče transporta, situacija je ista kao i prije par dana, ali da kratko objasnim:

- Tranzit je dozvoljen. Upravo se dogovaraju tranzitni koridori po kojima će ići tranzit kroz sve države regije da se ubrza postupak i izbjegnu konvoji, ako je ikako moguće.

- Ukoliko vaš vozač dolazi u RH i nakon utovara / istovara odmah izlazi iz RH - ne mora u karantenu.

- Ukoliko vaš vozač dolazi u RH i nakon utovara / istovara ostaje u RH i čeka na novi radni nalog - tada mora u karantenu koju organiziraju županijski centri civilne zaštite.

Dogovor za karantenu radi firma naručitelj / pošiljatelj robe.


19.03.2020
Nov odlok - še vedno velja izjema za tovorni promet/voznike tovornih vozil.
>>>Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske<<<

Vstopa v veljavo 19.marca in se uporablja 30 dani.

15.03.2020 -

Hrvaška civilna zaščita:Uputa o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila_0.pdf

S strani hrvaških kolegovUHCP - Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika prejeli sledečo informacijo:

a) Za sve vozače koji su u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku primijenjuju se postojeći tranzitni koridori.

V prevodu: Za voznike v tranzitu skozi R.Hrvaško se uporabljajo obstoječi tranzitni koridorji.

b) Na vozače vozila koja su u vlasništvu stranih trgovačkih društava, a koji se odmah nakon istovara vraćaju u svoju zemlju, ne primjenjuju se mjere zdravstvenog nadzora.
V prevodu: Za voznike tujih prevoznikov, ki se po razkladu vrnejo v svojo državo, se ne uporabljajo ukrepi zdravstvenega nadzora (beri 14-dnevna karantena).

c) Na vozače vozila koja su u vlasništvu stranih trgovačkih društava, a koji se odmah nakon istovara NE vraćaju u svoju zemlju, primjenjuju se mjere zdravstvenog nadzora na način da se ti vozači upućuju u karantenu za to vrijeme dok čekaju povratak u svoju zemlju (dok čekaju primjerice novi utovar).
V prevodu: Vozniki tujih prevoznikov, ki se po razkladu ne vrnejo takoj damov, ampak čakajo na naklad, za te pa se uporabijo mere zdravstevenega nadzora, pomeni 14-dnevna karantena.

OBVEZE ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA / OBRTE KOJIMA ROBU DOVOZE STRANI DOBAVLJAČI - dakle obaveze imaju samo firme kojima dovozite robu, a NE vi kao prijevoznici
Hrvaška podjetja katerim se dostavlja blago s strani tujih prevoznikov imajo v tem času določene obveznosti, ki so navedene v nadaljevanju vendar jih ne bomo prevajali, boste pa morali strankam sporočiti določene podatke.

Trgovačka društva /obrti kojima robu dovoze strani dobavljači moraju najaviti na email adresu stozercz@mup.hr njihov dolazak i podatke: naziv trgovačkog društva/ obrta, ime i prezime vozača, identifikacijski broj, iz koje zemlje dovozi robu, koji granični prijelaz koriste, mjesto istovara, mjesto njegove karantene.

Trgovačka društva / obrti kojima robu dovoze strani dobavljači moraju za te strane vozače najaviti putem emaila stozercz@mup.hr broj tih vozača, njihove identifikacijske podatke (ime, prezime, identifikacijski broj), registarsku oznaku vozila, mjesto dolaska (županija odredišta), a radi smještaja tih vozača u karantenu u organizaciji županijskih centara civilne zaštite.

Trgovačka društva/ obrti za koje robu dopremaju inozemni dobavljači dužna su svoje dobavljače obavijestiti o mjestu karantene za spomenute vozače. Na njih s primijenjuju sve mjere o samozaštitnom ponašanju, samoizolaciji u kabinama kamiona, koridorima dolaska te svim drugim informacijama bitnim za provedbu upute koju je izdao SCZ RH.

Trgovačka društva/ obrti za koje robu dopremaju inozemni dobavljači moraju o smještaju stranih vozača u karantenu odmah obavijestiti mjerodavni županijski centar civilne zaštite 112.

MADŽARSKA

VIRI aktualnih informacij:
http://www.police.hu/hu

TOVORNI PROMET

27.03.2020 - MADŽARSKA - spremenjen režim prehajanja meje

Vozniki tovornjakov, ki vstopajo v HU so na meji podvrženi zdravstvenemu pregledu in v kolikor okužba s COVID-19 ni potrjena 

 1. Vozniki, ki so HU državljani morajo v obvezno 14-dnevno domačo karanteno, 
 2. Vozniki, ki niso državljani HU morajo v 24 urah zapustiti državo, po tem, ko dostavijo blago,
 3. Tovornjaki, ki tranzitirajo HU, morajo državo zapustiti v najkrajšem možnem času in pri tem uporabljati najkrajšo pot na določenih cestnih odsekih, 
 4. Vsi vozniki tovornjakov, ki vstopajo v HU morajo nositi zaščitne maske in rokavice. 

V primeru suma okužbe bodo tuji vozniki tovornjakov zavrnjeni na meji in jim bo vstop v državo prepovedan, HU vozniki pa morajo biti izolirani na določenih lokacijah, kjer se izvaja karantena.

 

21.03.2020

Informacija o delovanju mejnega prehoda in dovoljenih tranzitnih poteh s počivališči, kjer se vozniki tovornih vozil lahko ustavijo.

 

 


 

16.03.2020 Obvestilo MZZ, VP Budimpešta

Za vstop državljanov RS v HU ni nobenih omejitev. Pristojni policijski in zdravstveni organi na SI-HU meji opravljajo naključne kontrole potovalnih dokumentov in zdravstvenega stanja potnikov.

Uvedeni ukrepi se ne nanašajo na transport blaga z izjemo tovornih vozil, ki prihajajo iz Italije.

 

15.03.2020

Uvedene kontrole na mejnih prehodih.

Prepovedan promet za vsa vozila, ki prihajajo iz Italije.

Promet na meji s Slovenijopoteka samo preko prehodov Pince in Dolga vas.

Promet po tranzitnih koridorjih bi se naj odvijal. Za karto koridorjev in info glej spodnje povezave.

>>> Tranzitni koridorji na karti <<<
>>> Informacije za vozila v tranzitu <<<
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak

NEMČIJA

VIRI aktualnih informacij:
https://www.bmi.bund.de/

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
Začasno vpeljane mejne kontrole na meji z AUT, CH, FRA, LUX, DK. Začetek izvajanja kontrol s ponedeljkom 16.3.2020 ob 8:00 uri.

ČEŠKA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
Določeni so mejni prehodi z NEM (7) in AUT (4), kjer lahko tovorna vozila vstopijo in izstopijo iz CZ.

SLOVAŠKA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

27.03.2020 - SLOVAŠKA - ZAPRTJE mejnih prehodov z AUT, PL, CZ, HUN

Na Slovaškem so se formirale dolge kolone zaradi dolgotrajnega ravnanja s tovornim in potniškim prevozom. Z namenom preprečitve prometnih nesreč okoli mejnih prehodov in na Slovaškem, so takoj sprejeli naslednje ukrepe:
za tovorni promet nad 7,5 t zapirajo mejne prehode z Republiko Poljsko, Češko, Madžarsko in Avstrijo. 

Izjeme so prevoz živali, pokvarljivega blaga in vozil, zajetih v t.i. "GREEN LANE".

V Slovaško lahko vstopijo tudi tovornjaki, ki imajo razklad na Slovaškem

Ukrep se izvaja do nadaljnjega.

Več >>> tukaj <<<.

 

18.03.2020

Zemljevid priporočenih cest/poti na Slovaškem:

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-zemljevid-priporocenih-cestpoti-na-slovaskem/

15.03.2020
Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

POLJSKA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

17.03.2020 - NOVO
V zvezi z odločitvijo o uvedbi sanitarnega nadzora na glavnih mejnih prehodih kot del ukrepov za preprečevanje nenadzorovanega širjenja koronavirusa na Poljskem so navedeni primeri t.i. lokacijski obrazci.

Tako zbrani podatki bodo uporabljeni za stik s sanitarnimi službami v primeru nevarnosti okužbe z virusom.

SVETUJEMO vam, da >>> OBRAZEC <<< temeljito izpolnite!

15.03.2020
Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

BELGIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

16.03.2020 - "NOVO"
Belgija je sprejela odlok/dekret o odstopanju časov voženj in počitkov (tahograf, 561/06) za voznike, ki opravljajo prevoze hrane/živil, medicine/zdravil in ostalih življenjsko pomembnih dobrin za trgovine in lekarne.
Odstopanje velja v času od 14.3.2020 od 00:01 do 18.03.2020, 23:59 ure.
Odlok:tachograph Exemption Coronavirus belgium.pdf

15.03.2020
Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

ŠPANIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

16.03.2020 - "NOVO"
Španija po poročanju transporte3.com začasno (največ 30 dni) odpravlja omejitve prometa za tovorna vozila ob vikendih ter tudi odstopanje od časov voženj in počitkov (tahograf, Uredba 561/06):
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf
https://www.transporte3.com/noticia/15105

 

15.03.2020
Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

LITVA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

UKRAJINA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

Samo 49 mejnih prehodov je odprtih.

BOLGARIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

ROMUNIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

Vsi prevozi iz Severne Italije niso dovoljeni. 14-dnevna karantena.

SRBIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

VIr informacij:
https://www.zdravlje.gov.rs/sekcija/345852/covid-19.php
https://covid19.rs/
https://www.srbija.gov.rs/

TOVORNI PROMET

24.03.2020 - NOVO
Vlada Republike Srbije je 16. marca 2020 objavila novo spremembo Sklepa o prijavi bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Po zadnji spremembi odločbe vlade so vozniki v mednarodnem prometu izvzeti iz vseh ukrepov, opredeljenih v tej odločbi, pri mednarodnem tranzitnem prometu v cestnem prometu pa je omejen na 12 ur od trenutka vstopa na ozemlje Republike Srbije in poteka v konvojih.
Novo odločbo Vlade Republike Srbije si lahko ogledate TUKAJ: <http://www.pumedtrans.com/images/stories/2020/odluka.pdf>.

Vlada R.Srbije je poleg tega sprejela tudi Sklep o prepovedi izvoza osnovnih proizvodov, pomembnih za prebivalstvo, zato se vozila s tem blagom vračajo z meje. Zgornjo odločitev, pa tudi seznam blaga, za katerega je izvoz prepovedan, najdete TUKAJ <https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-privojno-zabrani-izvoz-no-novni-produvod-bitan-za-stanivistvo.html>.

Sklep vlade z dne 17.3.2020. Prepovedan je tudi izvoz zdravil za obdobje 30 dni. Omenjeni sklep vlade si lahko ogledate TUKAJ <https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-brani-izvoz-lekov-republika-srbija.html>.

Vlada R.Srbije je 21.3.2020 sprejelaSpremembe odredbe o omejitvi in ​​prepovedi gibanja, ki izvzema prepoved gibanja od 17. do 5. ure za voznike tovornih motornih vozil v mednarodnem tovornem prometu, vključno z vozniki, starejšimi od 65 let. Spremembo naročila si lahko ogledate TUKAJ <https://www.paragraf.rs/programmes/restriction-of-restrictions-and-restrictions-of-the-policy-was-of-the-state.html>.

17.03.2020 - NOVO
Po obvestilu srbskega združenja bi tovorni promet moral sedaj biti sproščen, se pravi velja izjema glede vstopa tako za bilateralne, tranzitne kot tudi za prevoze v/iz tretjih držav.

POMEMBNO: Tako domači kot tuji vozniki nimajo več obveznosti karantene.

16.03.2020
https://www.srbija.gov.rs/vest/451356/mere-na-osnovu-odluke-o-uvodjenju-vanrednog-stanja.php

15.03.2020
Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
Tranzit je odprt v časovnem obdobju 12 ur za izhod.

ČRNA GORA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

ALBANIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

SEVERNA MAKEDONIJA

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

GRČIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet. Od ponedeljka 16.3.2020 bo na grško-makedonski meji (Evzoni-Bogorodica) prepoveda prometa za tovorna vozila v času od 22.00 do 6.00 ure zjutraj.

Trajektne povezave v/iz Italije za prevoz tovora delujejo normalno.

TURČIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

TOVORNI PROMET

27.03.2020 - TURČIJA - Prepovedan vstop v Turčijo

Z 21. marcem 2020 od 17.00 ure dalje je, zaradi pandemije virusa Covid-19, prepovedan vstop vsem potnikom, ki imajo državljanstvo ene izmed 46 držav na seznamu ali pa so bili v zadnjih 14 dnevih v teh državah.

Ker se na spisku nahaja tudi Republika Slovenija, to pomeni, da državljani Republike Slovenije ne morejo več vstopiti v Turčijo, razen tistih, ki imajo turško dovoljenje za prebivanje. Le-ti pa bodo obravnavani skladno s smernicami turškega ministrstva za zdravje (karantena).

Več >>> tukaj <<<.

 

15.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

ŠVICA

TOVORNI PROMET

16.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

Na vseh mejah se s takojšnjo veljavnostjo uvede šengenski mejni nadzor. Kje točno in v kakšni obliki,je odvisno od položaja. Omejitve na meji bodo trajale največ 6 mesecev.
Če se bo stanje umirilo, jih lahko ukinejo že prej. Vstop iz Italije v Švico je možen le za švicarske državljanke in državljane, za osebe, ki imajo v Švici bivalno dovoljenje in osebe, ki morajo potovati v Švico izposlovnih razlogov.

Tranzitni promet in transport blaga sta dovoljena. Za tranzit je potrebno predložiti potrdilo.

 

LIHTENŠTAJN

TOVORNI PROMET

16.03.2020

Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
Uvedeni bodo ukrepi, kotjih bo uvedla Švica.

FRANCIJA

TOVORNI PROMET

24.03.2020

Da bi olajšali prevoz blaga v času epidemije COVID-19 je FR Ministrstvo za solidarno in ekološko tranzicijo sprejelo odlok, da se začasno zamrznejo omejitve za transportni promet. 

Umik omejitev traja od 19.3.2020 do vključno 20.4.2020. Začasno se ne uporabljajo členi 1, 2 in 3 odloka iz leta 2015, ki omejuje transportni promet nad 7,5 tone čez vikende in v določenih predelih Francije ter cestnih odsekih.

Besedilo odloka se nahaja na sledeči povezavi:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741010&categorieLien=id

Besedilo odredbe iz leta 2015 pa na sledeči:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/2/DEVT1500238A/jo/texte

Ministrstvo je sprejelo tudi ukrepe za izboljšanje higiene v javnem in tovornem prometu. Navaja obveznost dizinfeciranja vozil, razdaljo med potniki, način vstopa in izstopa iz sredstev javnega prometa, socialno distanco ipd. Ukrepi so zajeti v členu 7 tega odloka.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/19/SSAZ2008066A/jo/texte

 

18.03.2020 - !!! obrazec za voznike !!! IZPOLNITE !!!

V kolikor se nahajate, ali poslovno prihajate v Francijo, morate odslej imeti pri sebi obvezno:

POTRDILO ZA PROFESIONALNO GIBANJE (Justificatif de deplacement professionnel)
Potrdilo se izpolni le enkrat, in je veljavno več dni.

Za svojega zaposlenega potrdilo izpolni in požigosa delodajalec. Odlok o obveznem nošenju teh potrdil je začel veljati včeraj, 17/03/2020 ob 12:00. In velja za najmanj 15 dni.

V primeru nespoštovanja in kontrole znaša globa 135€.

NASVET/POZIV:Vsa podjetja (tudi prevozna), ki ste trenutna prisotna (vozite) v/po Francijiizpolnite za vase zaposlene obrazec - Justificatif de deplacement professionnel.
 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.