Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Dovolilnice za mednarodni prevoz stvari

   

  Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.
  Lokacija:  Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana - poslovna  stavba CPU, zadaj za poslovno stavbo GZS, 1. nad. Možnost brezplačnega parkiranja na zunanjem parkirišču – pozvonite pri zapornici.

  Cenik
  Kontakti


  • »dovolilnica« je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu zunaj Republike Slovenije, na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, oziroma vozilu, registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je izdal dovolilnico, in vožnja po njih;
    
  • »dovolilnica CEMT« je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki ali prevoznice (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno čez ozemlje ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT.

   Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.

   Delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT opravlja izdajatelj licenc na podlagi podeljenega javnega pooblastila v upravnem postopku. Delivec upošteva pri delitvi dovolilnic pogoje, merila in postopke, določene z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) in podzakonskimi predpisi, sprejetimi za njegovo izvajanje.

   Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
   • ima licenco oziroma dovoljenje Skupnosti, ki mu dovoljuje mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu,
   • je pri delivcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev dovolilnic.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/