KOLEKTIVNE POGODBE


Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem. Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmeram, botrujejo temu, da je GZS še danes najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji. GZS podpira konstruktiven in povezovalen socialni dialog, ki vodi k večji produktivnosti, konkurenčnosti in boljšim delovnim mestom. Člani GZS v povprečju ustvarijo kar 30 odstotkov več dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi s gospodarskimi družbami, ki niso člani GZS.

GZS je skleniteljica kar 20 kolektivnih pogodb dejavnosti.  
 

ČISTOPISI KOLEKTIVNIH POGODB

- KP bančništvo (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za cestni potniški promet Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za elektrogospodarstvo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za gozdarstvo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP gradbenih dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP grafične dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP komunalnih dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za kovinsko industrijo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za lesarstvo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za obrt in podjetništvo (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za poštne in kurirske dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti - 2014 (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP dejavnosti trgovine 2016 (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za zavarovalstvo Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo)

- KP za zasebno varovanje (neuradno prečiščeno besedilo)

 

OPOMNIK

Čistopise kolektivnih pogodb je pripravila Pravna služba GZS. Čistopisi predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček in niso uradno prečiščeno besedilo.