KOLEKTIVNE POGODBE


Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem iz leta 1991 in vse od takrat aktivno vključena v bipartitni socialni dialog. Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmere, botrujejo temu, da je GZS še vedno najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji. GZS podpira konstruktiven in povezovalen socialni dialog, ki vodi k večji produktivnosti, konkurenčnosti in boljšim delovnim mestom. Člani GZS v povprečju ustvarijo cca 30 odstotkov več dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi s gospodarskimi družbami, ki niso člani GZS.

GZS je  v letu 2021 skleniteljica 23 kolektivnih pogodb dejavnosti.  

S kolektivnimi pogodbami je  v gospodarskih dejavnostih zajetih več kot 70% zaposlenih v gospodarskih dejavnostih, saj ima več od 15 KP dejavnosti status KP z razširjeno veljavnostjo.

Bipartitni socialni dialog spremlja Strateški svet za kolektivno dogovarjanje, v katerega je vključenih 25 predstavnikov – vodij pogajalskih skupin kolektivnih pogodb dejavnosti gospodarstva.

 

ČISTOPISI KOLEKTIVNIH POGODB

- KP bančništvo

- KP papirne in papirno predelovalne dejavnosti

- KP za cestni potniški promet Slovenije

- KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

- KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva

- KP za elektrogospodarstvo Slovenije

- KP za dejavnosti elektroindustrije

- KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

- KP za gozdarstvo Slovenije

- KP gradbenih dejavnosti

- KP grafične dejavnosti

- KP za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

- KP za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

- KP komunalnih dejavnosti

- KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

- KP za kovinsko industrijo Slovenije

- KP za lesarstvo Slovenije

- KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

- KP za obrt in podjetništvo

- KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami

- KP za poštne in kurirske dejavnosti

- KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti

- KP premogovništva

- KP storitve v kopenskem prometu

- KP dejavnosti trgovine

- KP za zavarovalstvo Slovenije

- KP za zasebno varovanje 

- KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva

 

OPOMNIK

Čistopise kolektivnih pogodb je pripravila Pravna služba GZS. Čistopisi predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček in niso uradno prečiščeno besedilo.