Zakaj se udeležiti seminarja FIDIC?

Vzemite si 5 minut časa za film zakaj FIDIC.


Iz dela ZSI: Seminar GZS-ZSI
Uporaba standardnih pogodb FIDIC: regulativa, zakonodaja, praksa (video)

                    

Razpisujemo naslednje celodnevne seminarje FIDIC


Predavatelji na seminarjih FIDIC, 
Uporaba standardnih pogodb FIDIC, vlaganje zahtevkov in praktični primeri reševanja sporov


Jože Lun, gradbeni inženir

Od prve zaposlitve, leta 1974, je sodeloval pri projektiranju avtocestnega omrežja in plinovodov v Republiki Sloveniji. V letih 1985 do 1991 se je usmeril na področje kalkulacij in sodeloval pri pripravi številnih ponudb za objekte nizkih gradenj, izkušnje pa je pridobival tudi v tujini, v Iraku, Alžiriji, ZR Nemčiji, Franciji in Maleziji. V družbi SCT d.d. se je postopoma usposobil za funkcijo skrbnika pogodb (contracts administrator) in se do leta 2010 aktivno izobraževal na področju uporabe FIDIC dokumentov. Do leta 2011 je v družbi SCT d.d. vodil službo za pripravo in reševanje zahtevkov, poleg tega pa je deloval tudi v ZSI pri GZS, kot član strokovne skupine za pripravo slovenskega prevoda publikacij FIDIC 1999. Od leta 1995 naprej je pogosto predaval na internih izobraževanjih v okviru družbe SCT d.d. in na strokovnih srečanjih organiziranih v okviru sejmov MEGRA v Gornji Radgoni, zadnja leta pa redno sodeluje kot predavatelj na seminarjih, ki jih organizira ZSI pri GZS in na konferencah v organizaciji Agencije za management.
Polona Koščak, univ.dipl.prav.

Po zaključku študija na Pravni fakulteti se je zaposlila na sodišču v Ljubljani, kjer je opravila pravniški državni izpit, delo nadaljevala na Mestni občini Ljubljana in se nato zaposlila pri DRI upravljanje investicij, d.o.o., največjem inženirskem in svetovalnem podjetju v Sloveniji. Pri DRI dela že več kot desetletje in je na delovnem mestu Vodje sektorja za pravne zadeve. V timu gradbenih in drugih inženirjev ter specialistov je sodelovala na številnih projektih, izvedenih na področju infrastrukturnih gradenj.
Njena vloga je osredotočena na aktivnosti javnega naročanja, obravnave zahtevkov, vključno z reševanjem sporov in aktivnosti pri zaključevanju projektov.

Mag. Vekoslav Korošec, univ.dipl. inž. el.

Na področju svetovalnega inženiringa deluje že več kot 40 let. Bil je prvi predsednik Združenja za svetovalni inženiring (ZSI) in NACES (National Association of Consulting Engineers of Slovenia). Že 23 let deluje v strokovnih telesih obeh mednarodnih organizacij FIDIC in EFCA, kjer je zasedal pomembne funkcije. Sodeloval je pri pripravi evropskih smernic (CEN standard 16310) za inženirske storitve. Od leta 2008 predava na seminarjih FIDIC, ki jih organizira GZS-ZSI. Je pooblaščeni inženir, uvrščen na listo pooblaščenih presojevalcev.
Sodeloval je pri reševanju sporov pri nekaterih infrastrukturnih projektih, sofinanciranih iz kohezije v obdobju 2007 do 2014.


Združenje za svetovalni inženiring ZSI je bilo ustanovljeno v okviru GZS v letu 1993.

 

Od leta 1993 je ZSI polnopravna članica FIDIC International Federation of Consulting Engineers.

Od leta 1995 je ZSI polnopravna članica EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations.

GZS - združenje za svetovalni inženiring
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 254
Faks: 01/5898 200
 

Avtor: Združenje za svetovalni inženiring
Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.