Stališča in komentarji

KLJUČNA STALIŠČA IN MNENJA, POSREDOVANA VLADI RS


DAVČNE SPREMEMBE DVIGUJEJO KONKURENČNOST PLAČANIH DELOVNIH MEST STROKOVNJAKOV IN SPODBUJAJO ZELENO TRANSFORMACIJO (23.4.2021)

Predlagane davčne spremembe so zelo obsežne in na področju razbremenitve dela res korenite. Slovenija takšne reforme do sedaj še ni izvedla, ker je bila glavnina razbremenitev postopna ali pa javno-finančno uravnotežena z uvedbo novih obremenitev. Več...


GZS: GOSPODARSTVO POTREBUJE DODATNI PAKET PROTIKORONSKIH UKREPOV (21.4.2021)

»Nov zakonodajni paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu, lahko mu rečemo #PKP9, bi moral nasloviti podaljšanje in izboljšanje dosedanjih uspešnih ukrepov, potrebni pa so še nekateri dodatni ukrepi za pomoč pri premagovanju zahtevnih razmer, na kar nas podjetja opozarjajo,« je jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Več...


PODALJŠANJE MORATORIJEV KREDITOV ZA POSOJILA (19.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na predsednika vlade in pristojni ministrstvi naslovila poziv po podaljšanju moratorijev kreditov za posojila do konca leta 2021 za tiste panoge, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo poslovati ter predlog poenostavitve poroštvene sheme. Več...


INTERVENTNA ZAKONODAJA: GZS PREDLAGA OPROSTITEV VRAČILA PREJETIH SREDSTEV (16.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na gospodarskega ministra naslovila predlog za nujne spremembe oz. dopolnitev interventne zakonodaje. Tako je predlagala oprostitve vračila prejetih sredstev ter spremembe zakona o rudarstvu glede površinskega odkopavanja mineralnih surovin za slovensko industrijo gradbenega materiala. Več...

 

GZS ZA RAZŠIRITEV IZJEM GLEDE PREHAJANJA MEJE IN NUJNEGA VARSTVA OTROK V ČASU LOCKDOWNA (31.3.2021)

GZS je na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odloka glede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami. Več...

 

GZS ZA OHRANITEV DELOVANJA GOSPODARSTVA (23.3.2021)

Ob zadnjih podatkih o vnovičnem porastu števila okužb s koronavirusom tudi v Sloveniji, na Gospodarski zbornici Slovenije pozivamo Vlado RS, da v primeru morebitnega ponovnega zaostrovanja ukrepov zagotovi čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva. Več...

 

PREDLOGI GZS ZA PKP9 IN PODPORO GOSPODARSTVU ZA IZHOD IZ KRIZE (16.3.2021)

GZS je na vlado poslala predloge za podaljšanje nekaterih uveljavljenih ukrepov, hkrati pa širši nabor predlogov GZS za deveti paket protikoronske pomoči in podporo gospodarstvu za izhod iz krize. Več...

 

MORATORIJI IN DRŽAVNA JAMSTVA ZA NOVA POSOJILA: POBUDA GZS, ZBS IN OZS ZA PODALJŠANJE INTERVENTNE ZAKONODAJE (18.2.2021)

GZS, ZBS in OZS so 17. februarja v skupnem pozivu  na Vlado RS naslovili pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9. Predlagali so, da se odlog plačila obveznosti podaljša do konca leta 2021 ne glede na morebitno koriščenje te možnosti, podaljšanje poroštvene sheme za nova posojila ter njeno poenostavitev pri manjših posojilih. Več...

 

PREDLOGI GZS ZA #PKP9 (15.2.2021)

GZS je na Vlado RS naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji protikoronski zakonodaji. Za prihodnji deveti paket pomoči si zato želi, da naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje razmer v koronakrizi in za olajšanje poslovanja. Več...

 

POBUDA GZS ZA VKLJUČITEV NUJNEGA POSLOVNEGA RAZLOGA MED IZJEME OB PREHODU MEJE (11.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na notranjega ministra naslovila pobudo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. Več...

 

OBVEZNO TESTIRANJE: VLADA RS NAJ ZAGOTOVI POVRAČILO STROŠKOV PRAVNIM OSEBAM (10.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je Vlado RS 10. februarja pozvala, da zagotovi sredstva pravnim osebam, ki nastajajo zaradi obveznega testiranja kot pogoja za ponovno odprtje gospodarske dejavnosti. Več...

 

PREDLOG #PKP8: GZS PRIPRAVILA PREDLOGE SPREMEMB (27.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti. Več...

 

GZS POZVALA FINANČNO MINISTRSTVU H POMOČI PODJETJEM V NAJBOLJ PRIZADETIH DEJAVNOSTIH (22.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga. Več...

 

GZS PRIPRAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA #PKP8 TER PREDLAGALA SPREMEMBE ZAČASNIH ODLOKOV (18.1.2021)

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Predlagani ukrepi za #PKP8

Predlagani ukrepi za spremembo začasnih odlokov