Združenje kovinskih materialov in nekovin

Združenje kovinskih materialov in nekovin


O združenju kovinskih materialov in nekovin

Na skupni seji GZS – Združenja kovinskih materialov in GZS – Združenja za nekovine, ki je bila 20.1.2011, je bil na podlagi volje članstva obeh združenj soglasno sprejet sklep, da se obe dejavnosti povežeta v eno združenje. Ta sklep je potrdila tudi skupščina GZS na svoji seji 5.5.2011. 

GZS – Združenje kovinskih materialov in nekovin je avtonomna, nepolitična in strokovna organizacija, ki povezuje družbe z glavno registrirano dejavnostjo proizvodnje in predelave kovin in nekovin kot avtonomne članice združenja. 

V združenju uveljavljajo članice svoje interese glede pogojev gospodarjenja, razvoja stroke, napredka dela in poslovanja, s tem izboljšujejo njihove konkurenčnosti na domačem in tujem trgu z oblikovanjem stališč in politiko do socialnih partnerjev, zakonodajnih in vladnih institucij ter drugih domačih in mednarodnih asociacij. Članicam zagotavlja strokovno pomoč v obliki informiranja, svetovanja, usposabljanja ter zastopanja in posredovanja predlogov. 

Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.