Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  LICENCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV 

   

  Spoštovani,

  zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa na oddelku Javne listine v Ljubljani od petka, 13. 3. 2020,  ne bo uradnih ur za osebno obravnavo. Delovanje posamezne regijske zbornice preverite na njihovi spletni strani.

  Vloge za licence, dovolilnice in ATA zvezke sprejemamo po e-pošti, izdane listine pa vam bomo poslali po pošti. Vloge za potrdila o poreklu blaga sprejemamo preko aplikacije essCert, kjer si lahko potrdila natisnete sami ali pa vam jih pošljemo po pošti.

  Če potrebujete kakšno informacijo oziroma stanje v kateri se nahaja vaša zadeva vas vljudno prosimo, da pokličete v času uradnih ur ali nam pošljete elektronsko sporočilo.

  Aktualne informacije in navodila glede koronavirusa najdete na https://www.nijz.si/

  Obvestilo velja do preklica.

  Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

   GZS, Javne listine

   

   

     

   

  POZOR: Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G) velja od 25. 11. 2019.
  Informacije na spletnih straneh še niso posodobljene!


  Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

  Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu.
  Licenca Skupnosti pa je dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu. 

  Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v cestnem prometu:

  • prevoz blaga,
  • prevoz potnikov,
  • avtotaksi prevoze.

  Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:

  • prevoz pošte kot javne storitve;
  • prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
  • prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena tega zakona;
  • prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena tega zakona;
  • prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
  • prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
  • prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja;
  • prevoz za osebne potrebe.

  POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE

  Pravna oseba in samostojni podjetnik, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev licence:

  • imeti dober ugled,
  • imeti ustrezen finančni položaj,
  • izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti,
  • biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,
  • imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost, pri čemer se pogoj iz te točke ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence,
  • izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot to določa 5. člen Uredbe 1071/2009/EU.

  POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE

  Posameznik vloži pri GZS - Javne listine:

  • ustrezno vlogo za izdajo licence z navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco in
  • predloži dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih pogojev – potrebna dokazila so navedena na posamezni vlogi.

   Vlogo s prilogami lahko oddate:

  • po pošti: GZS – Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
  • po e-pošti,
  • osebno v času uradnih ur.