Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  LICENCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU

   

  Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

  Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu.
  Licenca Skupnosti pa je dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu. 

  Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v cestnem prometu:

  • prevoz blaga,
  • prevoz potnikov,
  • avtotaksi prevoze.

  POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE


  Pravna oseba in samostojni podjetnik, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev licence:

  • imeti dober ugled,
  • imeti ustrezen finančni položaj,
  • izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti,
  • biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,
  • imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost, pri čemer se pogoj iz te točke ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence,
  • izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot to določa 5. člen Uredbe 1071/2009/EU.

  POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE

  Vlogo za pridobitev licence skupaj z dokazili pošljite:

  • po pošti na naslov GZS, Javne listine, Dimičeva 13, Ljubljana;
  • po e-pošti na licence@gzs.si;
  • v nabiralnik, ki je nameščen na vhodu v poslovno stavbo CPU-GZS, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana;
  • osebno pri sprejemnem pultu v poslovni stavbi CPU-GZS, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana (predlagamo vam, da se vnaprej naročite za termin)

  Pravna podlaga >>>

  Nacionalni elektronski register licenc >>>

  Licence tudi za mednarodne prevoze blaga s kombiji, članek v reviji Glas gospodarstva september 2021
  Zaostreni pogoji za pridobitev prevozniške licence, članek v reviji Glas gospodarstva, september 2020
  Opravljanje prevozne dejavnosti – kako do licencečlanek v reviji Glas gospodarstva, julij-avgust 2020