Zapri

Nagrada - kipec Feniks 2009 - podeljena Nenadu Saviču, s.p., 5KMC za izveden projekt v podjetju MIK, d.o.o.


Včeraj, 1. decembra, smo na GZS podelili nagrado in priznanja Feniks za projekt leta 2009 na področju management consultinga. 

S kipcem Feniks je bil nagrajen projekt z naslovom Izdelava rešitve za strateško preobrazbo podjetja MIK, d.o.o. v izvedbi svetovalca Nenada Saviča, s.p., 5K Management Consulting ter naročnika MIK, d.o.o.

Komisija je ocenila, da je zmagovlni projekt odločilno prispeval h kvalitativnemu in kvantitativnemu preskoku od vodilnega proizvajalca PVC oken do ponudnika celovitih rešitev energetsko varčne gradnje. V okviru projekta je bil razvit unikaten poslovni model dolgoročne strateške preobrazbe podjetja. Model zagotavlja pogoje za vzpostavitev vodenja na podlagi dejstev na strateškem in operativnem nivoju in hkrati nadgrajuje dosedanji način vodenja. Neposredni rezultati projekta se kažejo v porastu obsega prodaje kljub strmemu padcu vrednosti gradbenih del. Posredni rezultat projekta pa je tudi vloga za evropsko priznanje odličnosti – Recognised for Excellence.

Slika 1: Zmagovalni tim (od leve proti desni) - Franc Pliberšek, generalni direktor podjetja MIK d.o.o., Mojca Perić, strokovna sodelavka pri firmi Savič Nenad, s.p., 5KMC, mag. Nenad Savič, direktor, mag. Nina Novinec, svetovalka za projektno vodenje in Janez Mervič, direktor veleprodaje, MIK, d.o.o.

Slika 2: Predsednik Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti Andrej Drapal ob predaji kipca Feniks nagrajencu, mag. Nenadu Saviču, s.p.

Tako kot v preteklih letih so tudi tokrat sodelujoči projekti zelo kakovostni in na visoki strokovni ravni. Skupna značilnost letošnjih projektov je usmerjenost v mala in srednja podjetja. Vsak od prijavljenih projektov se je tega lotil na svoj izviren način.

V letošnjem letu sta bila nominirana tudi projekta pod naslovom:

  • Razvojna zgodba Kamnoseštvo Šergan, prijavitelja Vibacom, hiša poslovnih rešitev, d.o.o. in naročnika Kamnoseštvo Šergan d.o.o.;
  • Razvoj skupnih kompetenčnih jeder marginalnih poslovnih subjektov prijavitelja SIGEM Business Consulting d.o.o. in naročnika 71 malih podjetij.

Projekt "Razvojna zgodba Kamnoseštvo Šergan" je poskus aplikacije orodij in svetovalnih metod, običajnih za velika podjetja, na malem, družinskem podjetju. Rezultat tega pristopa je celovita rešitev v mikro podjetju iz manj razvite regije, ki je posegla na področja od managementa, trženja, verige vrednosti do dviga kakovosti in povečanja zadovoljstva zaposlenih. Rezultati projekta se kažejo skozi povečanje prihodkov iz poslovanja, zmanjšanju stroškov vhodnih materialov, izboljšanju dolgoročnih odnosov z dobavitelji in povečanju prepoznavnosti podjetja na širšem področju.

Cilj projekta "Razvoj skupnih kompetenčnih jeder marginalnih poslovnih subjektov"je bil dvig generičnih kompetenc MMS podjetij in povečanje njihove konkurenčnosti. Na izviren način je izvajalec uspel zagotoviti sredstva za financiranje projekta, kar je v zaostrenih pogojih poslovanja vključenim malim podjetjem sploh omogočilo sodelovanje v projektu. Poseben izziv je bil, v izredno kratkem času 7-ih mesecev, učinkovito zaključiti tako obširen projekt. Uspešnost projekta pa lahko ocenjujemo tudi s tem, da so sodelujoča mala podjetja uspela, kljub recesiji, obdržati polno število zaposlenih.


Avtor: ZPSD