SPOT
GZS

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regijeUporabniki storitev se za osebne obiske na točki SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska regija, Dimičeva 13, Ljubljana predhodno dogovorijo po telefonu 01 58 98 000 ali elektronski pošti spot@gzs.si.

Uradne ure točke SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije:

- ponedeljek, torek in petek med 10.00 in14.00 uro,
- sreda med 13.00 in 17.00 uro,
- v četrtek ni uradnih ur.


Uporabnikom storitev svetujemo, da v primeru, če razpolagate kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), da postopke, ki jih omogoča portal SPOT opravite elektronsko sami. Seznam e-postopkov: http://evem.gov.si/info/info/e-postopki/

 Navodila za udeležence postopkov na točki SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska regija:

 • Pred obiskom točke SPOT svetovanje je obvezno predhodno naročilo / najava termina. 
 • V prostore točke SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije naj vstopajo in se tam srečujejo le zdrave osebe.
 • V prostore je treba vstopati posamično na razdalji najmanj 1,5-2m in si ob tem razkužiti roke.
 • Ves čas naj se med udeleženci postopkov in zaposlenimi vzdržuje razdaljo najmanj 1,5- 2 m in sicer v pisarnah, hodnikih, v avli, sanitarijah, sejni sobi itd.
 • V zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.
 • Roke si je potrebno razkužiti pred in po dotikanju gradiva s katerim rokuje več oseb.
 • Svinčnik za podpisovanje naj stranke prinesejo s seboj.

Ime operacije:

Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje 2023.

Konzorcijski partnerji SPOT Svetovanje Osrednjeslovenske regije:

Gospodarska zbornica SlovenijeObrtno-podjetniška zbornica SlovenijeObmočna Obrtno-podjetniška zbornica Domžale,  Območna Obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Inkubator GEA College d.o.o., Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o..

Namen: 

 • Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture.
 • Krepitev podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Pospeševanje ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Cilji:
 • Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij,
 • Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev
 • Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • Povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Naloge:
 • Promocija podjetniške kulture,  
 • Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,  
 • Povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,  
 • Evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
   
Aktivnosti:
 • Informiranje,
 • Svetovanje,
 • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
 • Usposabljanja in delavnice,
 • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
 • Poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte. 


Obdobje črpanja: 1.1.2023 – 31.10.2023  

 

Pomembna povezava:  www.eu-skladi.si