Zapri

Nagrada FENIKS za projekt leta 2006 na področju management consultinga tokrat podeljena projektu RAZVOJNA ZGODBA Steklarne HRASTNIK Opal d.o.o.


Podeljena je Nagrada Feniks za projekt leta 2006 na področju management consultinga. Namen nagrade Feniks, ki je bila letos podeljena že tretjič, je odkriti in nagraditi najboljši projekt in s tem spodbuditi kakovost, učinkovitost in inovativnost pri pripravi in izvedbi svetovalnih projektov.

Projekt leta 2006 je "Razvojna zgodba Steklarne Hrastnik - Opal d.o.o.".

Izvajalec projekta je VIBACOM d.o.o., naročnik pa Steklarna Hrastnik - Opal d.o.o.. Nagrado je prejela direktorica podjetja Vibacom d.o.o., Ljubljana, mag. Violeta Bulc. Priznanje kot naročnik nagrajenega projekta je prejela družba Steklarna Hrastnik - Opal d.o.o. oz. njen direktor Franci Zajc. Priznanje so kot člani v projektni skupini izvajalca prejeli tudi: Darko Kovač, direktor CO&DA, Živa Gorup, strokovna sodelavka, 3R.Tim, Rok Gorjup, projektni vodja, Vibacom, Miha Eržen, projektni vodja, Vibacom in Mojca Kodrič, projektni vodja, Vibacom. Kot člani projektne skupine naročnika v Steklarni Hrastnik - OPAL d.o.o., so priznanja prejeli: Jože Holešek, vodja komercialnega sektorja, Miro Zorec, vodja taljenja, Joži Mur Sticher, vodja kontrole kakovosti in Franci Rot, vodja razvoja izdelkov. 

Na zgornji sliki so v prvi vrsti (od leve proti desni): mag. Jožko Čuk - predsednik GZS, Darko Kovač, mag. Violeta Bulc, mag. Janko Arah, Joži Mur Sticher, Franci Rot.
V zgornji vrsti so: Rok Gorjup, Živa Gorup Reichmann, Franci Zajc in Jože Holešek.

Po oceni Komisije za ocenjevanje gre za celovit projekt, saj je poleg postavitve nove razvojne strategije in prenove človeških virov prestrukturiral proizvodno in marketinško funkcijo v podjetju, preoblikoval prodajni splet iz produktivnega v storitvenega ter uvedel sistematično spremljanje ključnih kazalcev uspešnosti poslovanja. Uporabljena je izvirna lastna svetovalska metodologija MABS, metodologija za pospešen razvoj poslovnih sistemov, ki vključuje vrsto novih orodij: participativni model E3 HRM, model 8+1 poslovnih odnosov ter evolucijski model razvoja poslovnih sistemov. Iz priložene obširne dokumentacije je razviden visoko profesionalen pristop do naročnika ter zelo razvito sodelovanje z drugimi svetovalnimi in raziskovalnimi organizacijami.

Rezultati projekta se pri naročniku kažejo v povečanju realizacije od 6,6 mio evrov na 6,9 mio evrov, realizacija v sektorju dodelave se je dvignila za 30%, za skoraj 7% se je zmanjšal odpad. Zabeležili so zelo veliko zmanjšanje reklamacij, in sicer od 1,7% v začetku l. 2005 na 0.12 % ob koncu l. 2005, presežena pa je bila tudi planirana izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti od 93% na 99%.

Drugo mesto je zasedel projekt z naslovom »Rekonstrukcija in repozicioniranje kopališča ježica v laguno« prijavitelja: Gfk GRAL ITEO, d.o.o. ter naročnika Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d. Raziskovalno-svetovalni projekt (fact based consulting) temelji na izvedeni tržni raziskavi kot osrednji del investicijskega načrta rekonstrukcije in repozicioniranja kopališča Ježica. »Model GfK navigator« za podporo strateškemu odločanju je bil na tem projektu prvič uporabljen v slovenskem prostoru in je bistveno pripomogel k prestrukturiranju podjetja. Na osnovi tega projekta sta bili pridobljeni nagradi:
-
Laguna – slovensko naj kopališče leta 2005 v kategoriji bazenskih kopališč in
-
Ljubljana Resort – najboljši slovenski kamp 2005 v kategoriji srednje velikih kampov.

Tretji projekt z naslovom »Analiza stroškovnih in vrednostnih poganjalcev in povzročiteljev« oziroma v angleščini »COST/VALUE DRIVER analiza« je prijavila družba prof.dr.Hans Ferk & Partner d.o.o. Naročnik pa je bilo podjetje TRIMO d.d. iz Trebnjega. Pri tem projektu gre za povečanje učinkovitosti z obvladovanjem stroškov in iskanjem novih priložnosti na vseh poslovnih področjih. Projekt izpostavlja področje vzpodbujanja inovativnosti – proces izboljšav. Prednost tega projekta je veliko število notranjih sodelavcev, ki so bili vključeni v izvedbo projekta. Projekt je prinesel naročniku (do trenutka oddaje vloge) preko 1,4 mio EUR finančnih učinkov.


Avtor: ZMCS