Zapri

Združenje za management consulting Slovenije - ZMCS


ZMCS

Združenje za management consulting Slovenije povezuje podjetja iz dejavnosti svetovanja, ki nudijo storitve svetovanja vodstvom podjetij na strateški ravni in na ravni izvedbenih procesov na različnih področjih.

Združenje je član Evropske zveze združenj za management consulting FEACO.

Osnovne naloge ZMCS so:

  • Zastopanje in zaščita skupnih interesov dejavnosti in članov,
  • Promocija stroke, kakovosti in ugleda dejavnosti,
  • Razvoj dejavnosti,
  • Strateško, strokovno in interesno povezovanje.

Zbor članov ZMCS - Združenja za management consulting Slovenije je za predsednika izvolilo direktorja podjetja BPMC d.o.o., Boruta Potočnika.


Avtor: ZMCS