Zapri

Poslanstvo

 

ZKŽP združuje, povezuje in zastopa kmetijska in živilska podjetja v odnosu do državnih organov in evropskih panožnih združenj,
oblikuje stališča in politiko do socialnih partnerjev, pospešuje razvoj dejavnosti ter pretok znanja, idej ter prenaša dobre slovenske in evropske prakse.
Zagotavlja strokovno pomoč v obliki svetovanja, izobraževanja, informiranja in usposabljanja.